SEMINÁŘ

 Setkání příznivců Davida R. Hawkinse, MD., Ph.D.

které se bude konat na zámku Nečtiny,

od 28. 9. do 30. 9. 2018

v přednáškovém sále zámku Nečtiny

www.zameknectiny.cz   

Termín přihlášení je do 31. 8. 2018

e-mail: kacenkabila76@seznam.cz

Srdečně Vás zveme na další setkání seminárního typu. Probíraným tématem bude: duchovní věda, koncepce vesmíru, lidské bytí, člověk a jeho vývoj, filozofie literárního kritika, pedagoga, umělce, dramatika, sociálního myslitele, esoterika Rudolfa Steinera, více na Wikipedii. Člověk a jeho vědomí, psychoanalýza a výzkum lidského vědomí Dr. Davida R. Hawkinse, MD., Ph.D., vědce, spirituálního učitele, filozofa, ale především psychoanalytika světového formátu, který navázal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda a po 20ti letém výzkumu přišel s pracemi o výzkumu lidského Vědomí a také o výzkumu atraktorových polí, které souvisí s lineárním a nelineárním prostorem, tedy s tím co vědci nazývají Chaosem, a věřící Universem nebo také Bohem. Více na www.hawkins.cz  Moudrá slova pana Jaroslava Krčka, Miroslava Štukavce a pana Antonína Mareše více na https://www.rozpravy.cz/

Setkání příznivců je volným pokračováním předešlých seminářů. Má za úkol rozvinout a prohloubit vědomosti, a poznatky nejen s testováním vědomí účastníků semináře, případně zodpovědět jejich otázky, kterým v daném tématu sami nerozumí a posunout je na cestě k poznání moudrosti a pravdy. Setkání bude probíhat formou řízené diskuze neboli rozpravy. Dále budou zařazeny vstupy přednášek, které si připraví oslovení účastníci předchozích setkání za dohledu pana A. Mareše. V přednáškovém sále je interaktivní tabule, bude možnost některé probírané témata rozebrat více do hloubky a vytvořit tabulky, grafy a obrázky aby účastníci mohli lépe pochopit daná témata.

Přihláška

Prosím přihlašujte se pouze pomocí přihláškového formuláře a vyplňte prosím vše, co obsahuje. Přihlášení jste až po potvrzení přijetí a zaplacení, pokud se osobně nedomluvíme jinak. Prosím uveďte telefonní číslo. Pokud vyžadujete ubytování jako pár, nebo pro doprovod, prosím uveďte do přihlášky. Pokud chcete domluvit společnou cestu, prosím také uvést do přihlášky. Termín přihlášení a uhrazení setkání je do 31. 8. 2018.  Přihlášku a dotazy adresujte na e-mail: kacenkabila76@seznam.cz nebo na tel. 602 130 303

 

Cena setkání 1.300,-Kč

Z ceny setkání je hrazeno: náklady na ubytování, celodenní strava a pronájem přednáškového sálu. Strava a ubytování je zajištěno na zámku Nečtiny, který slouží jako školící zařízení pro Západočeskou univerzitu. Strava není restauračního typu, bude vždy připraveno jen jedno jídlo, strava bude rozdělena pouze na masitou a bez masa. Na zámku je bar, kde bude možno zakoupit si drobné občerstvení a nápoje, káva, čaj.

Ubytování

Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě. Pokud bude někdo vyžadovat ubytování pouze sám, musí se přihlásit s předstihem a počítat s tím, že další lůžko musí doplatit.

https://www.zameknectiny.cz/

Rozvrh setkání

Pátek 28. 9. 18 příjezd do 11.00 hodiny, oběd 12.00, 13.00 rozprava, sobota 29. 9. 18 rozpravy, neděle 30. 9.18 odjez 13:00 (podrobnější rozvrh obdržíte v propozicích po přihlášení). Pokud bude někdo požadovat ubytování už den předem, vzhledem posunutému začátku setkání, je to možné.

Důležité

Pořadatelé si vyhrazují právo na zrušení setkání z důvodu onemocnění přednášejících nebo při nízké účasti. (Peníze budou vráceny.) Dále si pořadatelé vymezují právo přijmout jen ubytované. Na jakékoliv dotazy, připomínky, prosby rádi odpovíme a vyřešíme. Setkání je omezeno počtem účastníků. Setkání je neziskové.

Setkání příznivců Davida R. Hawkinse, MD., Ph.D.

 

Rozvrh přednášek a rozprav

 

Pátek 28. 9. 2018

 Úvodní slovo (13:00)

Katka Bílá, Alenka Fuksová

Úvodní slovo, přivítání, představení přednášek a přednášejících.

Co to je Ego? Jak rozpoznat Ego? Jak dostat Ego pod kontrolu?

Zákonitosti a principy.

Procházka (15:00)

Výstup a procházka na nedaleký hrad Nečtiny.

Rozpravy.

Přednáška (19:00)

Antonín Mareš

Základní uspořádání Univerza.

Co to je Vědomí a jeho jednotlivé části Jsoucna až po člověka.

Zrcadlení člověka ve hmotě.

Systémy života jeho rozvíjení (evoluci).

 

Sobota 29. 9. 2018

Přednáška (9:00)

Juraj Ambruš

Co je to pravda? Dle Davida R. Hawkinse, MD., Ph.D.

Potřeba integrální terminologie a názvosloví.

Všeobecné učení Dr. Davida Hawkinse.

Vědomí z pohledu Jogy.

Rozprava.

Kamenný kruh Lažany

(objezd 13:00 příjezd 15:00)

Výlet na nedaleký kamenný kruh Lažany, zajímavé energetické místo z hlediska vyciťování.

Přednáška (15:30)

Miroslav Štukavec

Smysl lidského bytí, viděno pod zorným úhlem trojnosti Božího zákona, jako i zamyšlení se nad tím, proč se máme vrátit tam, odkud jsme byli, jak psáno v Bibli, vyhnáni, a zamyšlení se nad dalšími nesrovnalostmi ve výkladu Ježíšova učení.

Přednáška (17:00)

Jan Mačto

Studijní a pracovní server hawkins.support, jeho možnosti použití ke studiu i ke komunikaci

Rozpravy (19:00)

Společenský večer, rozpravy, diskuze, prostor pro otázky.

 

Neděle 30. 9. 2018

Přednáška (9:00)

Jan Mačto

Léčení a uzdravení.

Rozpravy (11:00)

Shrnutí setkání a rozpravy.

 

Časy přednášek a rozprav jsou jen orientační.