10. Veškerá masmedia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpo­vědnost.

01.12.2013 12:36
  • To co se děje v současnosti musí okamžitě skončit. Zprávy musí být zásadně objektivní a pravdivé.
  • Zveřejnění zprávy, kterou lze označit za pouhou senzaci, bez informační hodnoty bude trestné a bude to na uzavření daného masmédia a potrestání viníků.
  • Zveřejnění klamné či dokonce nepravdivé zprávy, tak jak se dnes běžně děje, bude vyloženě trestným činem, který po­vede k okamžité reakci ze strany státních orgánů.

Shrnutí

Že masmédia mají obrovský vliv, pochopil už Goebbels, který byl nacistickým ministrem propagandy. V tehdejší době to bylo pouze rádio, co mohlo lidi informovat, pokud si sami nekupovali noviny nebo jiný tisk. Což v tehdy době nebylo tak běžné. Od té doby se ale věci hodně proměnily.

Především nastoupil fenomén televize. Televize je dnes přítomna v každé rodině a je všudypřítomným rozsévačem toho, co vládnoucí garnitura chce a si představuje.

Masmédia, tedy nejsou určena k tomu, aby lidi informovala, ale jsou určena k tomu, aby je manipulována. Masmédia tento svůj úkol plní dokonale.

 V současnosti je televizní vysílání mnoha programů celodenní, tedy je vysíláno 24 hodin denně. Už malé děti jsou systémem odkazování na televizi a jsou krmeny neuvěřitelně zrůdnou reklamou, která do jejich podvědomých vsouvá zločin, ba až teroristické nálady, které jsou v rozporu s lidstvím. Televize má velmi daleko k tomu, aby objektivně informovala a to dokonce i ve svých pořadech, které jsou přímo zpravodajské, jako jsou například Televizní noviny.

Televizní noviny jsou zásadně koncipovány tak, aby v nich byly prezentovány zprávy, pokud vůbec o zprávách lze mluvit, které jsou negativní, které jsou katastrofické, které jsou až nelidské.

V Televizních zprávách není nic, co by bylo pozitivní a pokud, tak to okamžitě další zpráva neguje jako něco, co je vlastně velmi hloupé. Dobro je vůbec cosi, co v Televizních zprávách vystupuje jako hloupost nebo jako primitivizmus, což ve své podstatě znamená příklon tohoto masmédia jednoznačně k temným silám, které se snaží ovládnout tuto společnost.

Nejenom Televizní noviny, ale veškeré ostatní zpravodajské relace a vůbec celá koncepce televize je postavena na tom, aby lidé byli vedeni k tomu, že musí být těmi, kdo se musí starat sami o sebe a nehledět na ostatní, kdo musí především sami sebe chránit a nikoliv chránit celek, obec, nebo souručenství, v němž existují.

I filmy, které jsou v televizi, jsou podřízeny tomuto fenoménu, tedy fenoménu zla. Pozitivní hrdina prakticky neexistuje, a pokud se někde vyskytne, tak je to podobné jako v těch Televizních novinách, je totiž vydáván za idiota.

Všechny pořady v televizi, všechny filmy v televizi, všechny zprávy televize, jsou podřízeny jednomu a témuž fenoménu, fenoménu zla.

Televize by mohla sloužit velmi významně tomu, že by se zvedlo celkové povědomí lidstva o sobě samém. Zvedla by se celková informovanost lidstva i celkové vědění lidstva. K ničemu takovému se ale televize nepoužívá.

Používá se jen a výhradně k tomu, aby ovládala masy.

Jeden příklad za všechny podobné.

V této zemi je přibližně asi 1000 lidí, kteří inklinují k totální pravici, tedy k fenoménu zla. Tito lidé ostatní nenávidí a jsou s nimi v rozporu. Vedení tohoto krajně pravicového šiku představuje maximálně asi 50 lidí. Jejich činnost je zaměřena především proti etniku, které žije v naší republice a to proti Romům. Jejich demonstrace místo toho, aby byly zakázány a prezentovány jako něco, co je v rozporu se zákony, v rozporu s ústavou, v rozporu s lidskostí, jsou v televizi neustále zdůrazňovány, neustále ukazovány a neustále prezentovány.

Naše hnutí, které se nazývá Skutečná demokracie, je ale v masmédiích naprosto totálně potlačeno. Nikde nejsme zachycení, nikde se o nás nehovoří, nikde se od nás nemluví, a to proto, že naše myšlenky jsou tomuto systému velice nebezpečné.

Toto hnutí totiž propaguje nenásilí, toleranci, a to, aby do popředí společnosti se dostali odpovědní a moudří lidé.

Pokud by se uskutečnil skutečně odpovědný průzkum veřejnosti, tak jsem přesvědčen o tom, že minimálně 1/3 až 1/2 veškerých lidí v tomto státě by byla na naší straně a ostatní by s námi sympatizovali.

Přesto nejsme nikde ani náhodou vidět, slyšet, a ani se o nás nikdo nikde nezmiňuje. Na demonstracích, které pořádáme, jsme surově napadáni a mláceni policejními těžkooděnci.

Naši představitelé se dostávají do stavu, že mnohdy pochybujeme o tom, že to přežijí a přesto nikdy nikde o tom není sebemenší zmínka. Idioti, kteří jsou intelektuálně naprosto pod úrovní, a představuju pravici a totální zvrácenost jsou vidět všude, ale my, kteří chceme dobro, kteří chceme šířit lásku, kteří chceme rozšířit vzdělanost a poznání nejsme vidět nikde.

Dokonce i zahraniční média o nás informují, ale domácí ani náhodou, pokud se o někom z nás přece jenom zmíní, pak ho prezentují tak, že jde o zločince.

 Skutečnost je pochopitelně na hony vzdálena tomuto nařčení a je zcela jiná.

Je snad pochopitelné, že zlodějská mafiánská struktura vedení tohoto státu, která je prolezlá organizovaným zločinem bude jednat tak, že se nebude chtít prezentovat, jinak než jako někdo, kdo je schopen vlády. Kdo je dokonce předurčen k vládě a všichni ostatní, že jsou těmi, kdo tady sloučí pouze k tomu, aby oni je mohli ovládat.

To, že se musí masmédia ve své struktuře naprosto proměnit, je z tohoto povídání zcela evidentní.

—————

Zpět