Stanovisko k Lisabonu

Stanovisko k postoji bývalého prezidenta ČR

(míněn p.Klaus) vzhledem k Lisabonské smlouvě.

Lisabonská smlouva nemá nic co do činění s odsunem Sudetských Němců protože:

  1. Řeší především vztahy států EU od současnosti do budoucna (součinnost EU).
  2. Nedotýká se v žádném případě událostí minulosti.
  3. Minulost (odsun Sudetských Němců) byla definitivně vyřešena smlouvou mezi NSR a ČSSR (komunistické Československo), která v kostře řeší věci takto:

  §       Mnichovská dohoda při svém vzniku byla platná a byla zrušena vpádem německých vojsk do ČSR (15.3.1939)

  §       Bylo zkonstatováno, že v současnosti (tj. při podpisu smlouvy mezi NSR a ČSSR) je Mnichovská smlouva již neplatná s tím, že není možné zpětně provést jakékoliv náhrady Sudetským Němcům.

  §       ČSSR se v této smlouvě na oplátku zavázala, že bude dobrovolně přispívat do nově vzniklého fondu Budoucnosti, který vzniknul na podporu rozvíjení vztahů mezi českým a německým lidem (národem).

-----------------------------------------------------------------

Z výše uvedeného je patrno, že jakékoliv spojování Lisabonské smlouvy s odsunem Sudetských Němců je nejenom nesmysl, ale přímo pohrdání jak českým, tak i německým národem.

Proto také při vstupu ČR do EU nemohly nastat, a také nenastaly, žádné problémy k bývalým Sudetským Němcům. Totéž se v podstatě opakovalo i při vstupu naší země do Schengenského prostoru (zrušení hranic).

Požadavek našeho úřadujícího prezidenta pana Klause je z právního hlediska nesmyslem a z lidského hlediska jej vnímám jako snahu o rozdmýchávání nenávisti mezi českým a německým národem, což považuji za ostudné!!!