ROZPRAVY - DISKUSE

Měníme strukturu ROZPRAV a to tak, že nadále zde bude možné vkládat jakékoliv příspěvky čtenářů. Jako správce této web stránky si vyhrazuji právo na smazání příspěvku, pokud v něm budou vulgarity, nebo bude jinak neslučitelný s běžně uvažovaným standardem.Za slušnost na tomto webu se považuje i to, že komentář je vložen pod jménem autora.

V horizontu několika týdnů se provede ještě další zásah, kterým bude přesměrování ROZPRAV - DISKUSE na profesionálně provedený web, kde bude přístup k psaní článů přímý, ale limitovaný registrací a psaní komentářů bude definitivně znemožněno lidem, kteří si pletou demokracii se svévolí.

Dosavadní způsob byl zrušen pro neomalený přístup poskytovatele webu s tím, že tyto stránky využil k reklamě. 

Pro vložení článku na toto forum postupujte takto:

1. Napište článek, který zašlete na adresu autora webu (maresantonin zavináč centrum.cz)

2. Pokud článek bude odpovídat základním předpokladům (slušnost, informovanost, poznání a podobně), bude zveřejněn a bude pod ním možné rozvinout rozpravu (diskusi). Pokud si autor článku bude přát, pak tato rozprava může být kdykoliv zakázána, nebo nepovolena vůbec.

3. Články jsou zveřejňovány na přání autora článku a jsou bez honoráře.


KROMĚŘÍŽSKÁ VÝZVA - ROZPRAVY

Co je Kroměřížská Výzva (KV)

06.09.2016 11:03
KROMĚŘÍŽSKÁ VÝZVA   My, občané ze všech koutů České republiky, vyzýváme všechny odpovědné lidi naší země ke společné akci při volbě příštího prezidenta. Ještě před několika lety nikoho nenapadlo, že hodnoty svobody a demokracie u nás budou znovu ohroženy. Jsou. Čelíme dnes nebezpečí zvratu...

—————


ROZPRAVY - MOC versus SÍLA

PRAVDA A LEŽ

02.03.2016 16:08
MOC versus SÍLA -> PRAVDA - LEŽ 01.03.2016 19:20 MOC versus SÍLA Tady budou od poloviny března uveřejňovány zprávy a jejich hodnocení dle kritérií Davida R. Hawkinse. Tyto zprávy budou testovány na pravdivost informací. Také zde budou testovány osoby věřejně činné ve smyslu jejich urovně...

—————

MAPA VĚDOMÍ

02.03.2016 16:10
David R. Hawkins: Mapa vědomí David R. Hawkins, autor knížky Moc versus Síla přichází s pronikavým vysvětlením fungování lidských emocí, síly, moci, osobního růstu i rozvoje celé společnosti. Pomocí kineziologické metody 20 let měřil duševní stavy lidí na celém světě v různých situacích, čímž...

—————


ROZPRAVY - KARMA

KARMA

02.03.2016 16:13
Obhajoba zákona karmy Milan Šupa Každý, kdo vysloví slovo karma, znamenající odplatu za špatné činy, které jsme napáchali v našich minulých životech, se v křesťanských kruzích setká s odmítnutím. Křesťané totiž odmítají kosmický zákon karmy, na jehož základě je naše...

—————