11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce.

01.12.2013 12:37
  • Do vytvoření skutečně nového pojetí soudní moci a s tím spojeného práva, které vznikne na základě zákonů vytvoře­ných skutečnými odborníky, je nutno vytvořit dočasně ob­čanský zákoník a zákoník práce.
  • Oba zákoníky musí odrážet skutečnost, že lidé jsou těmi důležitými a soudní moc je k tomu, aby jim zjednala právo, ale nemůže jim být svou podstatnou nadřazena.
  • Občanský zákoník musí vyjadřovat nezadatelná práva člověka a jeho platnost bude v současném systému nadřa­zena všem ostatním zákonům.
  • Je pochopitelné, že tento Občanský zákoník nebude současným Občanským zákoníkem, který zakotvuje pouze otroctví lidí ve směru ke státní moci, korporacím a obecně k Finančnímu systému.
  • Nový Občanský zákoník bude znovu vypracován nejlepšími lidmi, které tato země má. Totéž, co se týká Občanského zákoníku, se také dotýká i Zákoníku práce.
  • Ten současný musí být okamžitě pozastaven a zákony prozatím budou aplikovány dle Zákoníku práce, který před­cházel.
  • Současný paskvil ve smyslu pracovního práva musí být okamžitě zastaven a to do doby, dokud nebude vypracován Nový Zákoník práce.

Shrnutí

Co je možné říci k novému zákoníku práce a k novému občanskému zákoníku? Oba 2 tyto zákoníky byly připravovány velmi dlouhou dobu. Byly ale skutečně připravovány? U obou docházelo k tomu, že řadu a řadu let se mezi sebou politické špičky dohadovaly, ve skutečnosti handrkovaly o tom, co v těchto zákoníkách bude či nebude.

Na způsobu jejich realizace, na tom, jak mají vypadat, se nemohli žádným způsobem domluvit. Proč se vlastně nemohli domluvit? Nemohli se domluvit proto, že každý z nich chtěl do tohoto zákoníku dostát to, co bylo pro něj výhodné. To, že by se měl tento zákoník zabývat především lidmi, nikdo z nich vůbec nerespektoval.

Tak se stalo, že po mnoha letech dohadování a handrkování se dostala k moci skupina lidí, která je tam do současnosti (píše se první polovina roku 2013) a která v současné době prosadila svou linii politiky. Tato linie se velmi silně odklonila od toho, co lidé chtějí či nechtějí. Tito tzv. zákonodárci nám nakonec předložili tyto 2 zákoníky v jejich interpretaci, a tyto zákoníky také tak schválili.

Že tyto zákoníky jsou poplatné jim a ne lidu což je nabíledni.

Už současná interpretace současných zákonů ukazuje, kam směřují.

Podívejme se na normální klasickou smlouvu, kterou člověk uzavírá s institucí jakou je ČES, či s jinou institucí ve smyslu dodávky vody nebo služeb a tak podobně.

S těmito institucemi si člověk uzavřete smlouvu. Tato smlouva ale může být kdykoliv ze strany dodavatele porušována, modifikována a upravována, případně i zcela negována, a to tím, že v ní budou nastaveny takové parametry, které odběratel nebude moci splnit.

Na druhé straně člověk, jako ten, kdo je přijímacím činitelem, tedy pasivní složkou, nemůže v této smlouvě změnit naprosto nic.

Jakákoliv změna, kterou by požadoval, by představovala změnu smlouvy jako takové. Zatím, co dodavatel si může dělat, co chce, příjemce nemůže dělat vůbec nic. V případě, že cokoliv nezaplatí, či má jakékoliv problémy, se jeho pohledávky předávají automaticky institucím, které tady vznikly v poslední době a které pomocí exekutorů mohou na něm tyto jeho pohledávky vymáhat. Toto vymáhání má charakter zločinu, O tom, co to jsou exekuce je zbytečné i jen mluvit.  Všichni lidé tohoto státu vědí, co to je za svinstvo a co to je za praktiky.

Dá se předpokládat, že tyto nové zákoníky půjdou v tomto duchu a smyslu i v tomto naznačeném směru. Neznám a nevím, co všechno obsahují. Ale jedno vím určitě, že to bude vlastně legalizace zločinu na takové úrovni, že se nám bude z toho až tajit dech.

Kdysi tato společnost byla ovládána lidmi, kteří se netajili tím, že chtějí vládnout a ostatní klidně posílali na smrt, ať už to byly komunisté nebo fašisté. Dnešní mocipáni sice lidi neposílají na smrt, ale jenom zdánlivě. Oni jim vezmou všechno, co tito lidé potřebují ke svému životu a tím je vlastně odsoudí k pomalé smrti. Bezdomovec může přežít maximálně 4 roky ovšem jedině tehdy, když se jedná o člověka zcela zdravého a zcela při síle. Za 4 roky dojde k celkovému vyčerpání organismu a v brlozích někde v lesích nebo pod mosty nebo kdekoliv jinde není schopen skutečně přežít déle nežli ony 4 roky.

Ani při těchto čtyřech rokách se nejedná o něco, co by bylo důstojné.

Naopak.

Jedná se o naprosto nedůstojnou existenci, kdy tento člověk je nucen, například i k tomu, aby vybíral popelnice, aby čekal u skládek, tam budou vyhazovat prošlé potraviny, nebo konzervy, či cokoliv jiného.

Nové zákoníky práce a nové zákoníky, které nám určují občanské soužití, musí být zákoníky, které vypracují skuteční odborníci. Politici s tím nemají mít nic společného, ale nejenom, že nemají, oni nesmí s tím mít nic společného.

Ani je musí přijímat jako danou věc, se kterou nemohou dále jednat a pracovat jinak, nežli tak, že jí lze pouze respektoval. Nic z toho se ale neděje.

Dokud nebudou vypracovány skutečné nové zákoníky, které by byly poplatné tomu, co je tady naznačeno, měli by tyto paskvily být postaveny mimo zákon a zákon by se měl řídit prozatím tím, co bylo dosud. To je jediné možné řešení.

—————

Zpět