4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.

01.12.2013 12:13
  • Odvolatelnost musí být během celého mandátu toho kterého zástupce. Každý bude průběžně hodnocen na pří­klad na internetu. Pokud jeho kvorum klesne, bude automa­ticky odvolán.
  • Odvolán bude rovněž i tehdy, když ti, kteří ho de­legovali, se usnesou na jeho odvolání pro jeho špatné zastupování voličů či z jiného dů­vodu.
  • Zástupce musí být chápán za všech okolností jako ten, kdo pracuje ve prospěch druhých a ni­koliv svůj. Pokud se to­muto principu zpronevěří, musí být nahrazen někým jiným.

Následuje souhrnný popis všech bodů.

Lidé si své zástupce volí, a proto je musejí mít právo i odvolat. Není přeci možné, aby kdokoliv, kdo je zvolen, argumentoval tím, že v úřadu neboli funkci, musí zůstat celé volební období. To je přeci evidentní nesmysl. To je pouze období, které mu bylo dáno k dispozici za předpokladu, že bude vykonávat svou funkci řádně a lidé s ním budou spokojeni.

Odvolávat někoho chce ten, kdo ho do úřadu poslal právě proto, že dle jeho názoru tento člověk který je zvolen, tuto svou funkci nevykonává řádně. Odvolatelnost musí být základem, vždyť ten kdo je volen, je tím, kdo má sloužit. Je to člověk, jehož krédo je v tom, že chce pomáhat druhým. Dnešní situace je zcela opačná. Dnešní situace je taková, že ti tak zvaně volení, se pasují do role lidí, kteří chtějí vládnout. Oni totiž ve skutečnosti nebyli vůbec zvoleni. Ten kdo je zvolen, musí být zvolen lidmi a ne tak, že sám sebe deleguje do postu jediného možného zvoleného zástupce a tudíž tím vyloučí všechny kolem sebe. To potom není volba. Základní volební právo u nás neexistuje, respektive nebylo dotaženo do konce. Pokud já budu mít možnost volit kohokoliv ze svého okolí, respektive skupina lidí, kteří chtějí, aby ten někdo je zastupoval, tak musí mít možnost toho člověka zvolit i odvolat a to kdykoliv během celého jeho mandátu. Zvolení na určitou dobu musí být chápáno jako mandát na tuto dobu a nikoliv jako nezbytnost toho, že tento člověk v tomto mandátu setrvá. Odvolatelnost, tak jak to navrhujeme my SKDE je možná několika způsoby. Především je to možné udělat tak, že dotyčný bude odvolán v okamžiku, kdy buňka která ho volila, se usnese na tom, že ho odvolává, totéž může udělat buňka, kterou, prošel na základě zvolení se základní buňky, to znamená oblastní, nebo buňka, kterou prošel na základě ještě vyššího stavu, to znamená okresního či krajského kola. V kterémkoliv místě mimo to může být odvolán i tím, že bude odvolán normálním klasickým referendem, které přísluší dané oblasti. Také je možné udělat to, že bude sledován na internetu, kde bude mít své kvorum, které jednoznačně ukáže v přepočtu na lidi dané oblasti, jestli tento člověk zůstává oblíbeným nebo jeho oblíbenost poklesává. Tak může být hodnocen, aniž by se muselo vyvolat referendum, aniž by se musela inicializovat další akce, která by směřovala k tomu, aby ho jednotlivé buňky mohly odvolat. Bude hodnocen, tímto kvorem a bude odvolán až jeho kvorum poklesne natolik, že lidé, kteří byli původně za ním, ho předběhnou. Těch způsobů jak ho odvolat může být pochopitelně i více. Není totiž důležité, jak se to bude dít, důležité je to, že to musí existovat ve všech formách, které jsou běžně dostupné. Nemusí to nutně být formou referenda, internetu, formou jednotlivých buněk. Může to být ještě i jinak, může to být i formou, která se ukáže být teprve v budoucnu vhodná, ale musí existovat a musí být jednoduchá, snadná a proveditelná. Je naprosto nesmyslné, aby někdo tvrdil, že může být odvolán a ta odvolatelnost spočívala v tom, že mnohé a mnohé dny a týdny, měsíce ba i roky bude trvat, nežli ho někdo odvolá. To je pak systém neodvolatelnosti. Tento systém tímto způsobem nemůže existovat.

—————

Zpět