6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvole­ných zá­stupců.

01.12.2013 12:18
  • Čím vyšší úřad, tím vyšší je odpovědnost, kterou nese daný zástupce lidu, tedy úředník.
  • S vyšším úřadem stoupají i nároky na daného zástupce a on musí být na to náležitě vybaven. Vedle nároků čistě pro­fesního charakteru zde musí být i schopnost morálního a etického chování, vyjádřená příslušným stavem IE (emoční inteligence) což mu umožňuje řešit věci z hlediska moud­rosti.
  • Selhání takového člověka je selháním, které je už v zárodku nutno chápat jako podvod. Něco takového musí být náležitě potrestáno. Trest se vzrůstajícím úřadem musí mít i vzrůstající razanci. Takže úředník, který je v nejvyšších úřadech musí být potrestán těžkým trestem i za to, za co by normální člověk dostal jen napomenutí.
  • Nejvyšší zástupci lidu, tedy úředníci v nejvyšších postech, musí být na slovo vzatí odborníci v daných oborech a záro­veň i moudří lidé.

Shrnutí

Pokud budeme uvažovat o lidech, kteří nás mají zastupovat, tak si musíme uvědomit, že tito lidé jsou také jenom lidmi. Pokud se budeme domnívat, že lidé, kteří stanou v čele souručenství, musí být automaticky dobří, jsme idealisté.

Ano může tomu tak být a ve většině případů tomu tak skutečně bude, pokud tyto lidi budeme delegovat způsobem, o kterém jsme jich vícekrát mluvili tj. skutečnými volbami, které do popředí vyzdvihnou skutečně moudré a odpovědné lidi.

Přesto musí existovat systém, který tyto lidi bude kontrolovat samostatně a nezávisle na tom, jestli mi zvolíme odpovědného pracovníka, tedy ve smyslu moudrého pracovníka.

A pokud se stane, že člověk, který se dostane do popředí jakéhokoliv uskupení lidí, selže, musí zde existovat mechanismus, který ho odradí od toho, aby tuto funkci zastávál, respektive, aby jí vůbec přijal.

Pokud tedy bude existovat systém, který tohoto člověka od tohoto počínání odradí, pak se zdá být nejlepším systémem právě naznačený systém trestní odpovědnosti.

Oč jde?

Pokud člověk ve funkci, který se dopustí přehmatu, bude trestně odpovědný tak, že jeho trestní odpovědnost bude zvýšená, rozmyslí si to, aby uvedený post, respektive funkci přijal, a pokud ji i přijme a bude takto hodnocen, bude to odstrašující příklad pro ostatní, kteří si potom uvědomí následující.

Přijmout odpovědné místo je také o odpovědnosti.

Čím vyšší post, tím vyšší odpovědnost za stejný přečin.

To musí být alfou a omegou tohoto přístupu. Pokud by tomu tak nebylo, nelze vyloučit, že do odpovědných funkcí by se přes sebelepší snažení mohli dostat kariéristé a lidé, kteří toho nejsou hodni.

—————

Zpět