Bůh

09.10.2017 16:46

Bůh je stvořen člověkem k tomu, aby si mocní jeho prostřednictvím udrželi moc.

Bůh je "strejda na obláčku".

Bůh je cosi mezi nebem a zemí.

Bůh je to, co lze nazvat slovem Příroda.

Bůh není a nikdy ani nebyl.

Bohem je vlastně Hmota, z níž vše pochází a do níž se vše vrací.

 

Jak je to tedy doopravdy?

Začnu volnou citací z Bible.

  1. Bůh vždy byl, je a bude.
  2. Bůh je přítomen všude.
  3. Vše je z Boha, a není nic, co by bylo mimo Boha.

Zkusme to převést do srozumitelné podoby dnešní doby.

První a druhé tvrzení, neříká nic jiného nežli to, že Bůh stojí mimo náš časoprostor, v němž jsme my ponoření, a zároveň je nám nadřazen, protože náš časoprostor proniká.

Poslední tvrzení říká, že jsme tím, kdo byl z něho vytvořen a jsme tak jeho nedílnou součástí.

Takže jsou tyto tvrzení oprávněná a věrohodná?

Současný vědecký vývoj na tuto otázku (otázky) odpovídá jednoznačně – ANO.

Současný vývoj vědy dospěl do stádia, kdy zkoumá Vědomí jako takové a dochází k pozoruhodným závěrům.

Základem všeho je Nelineární projev (stav). Z něho je pak odvozen podsystém Lineárního projevu (stavu) ve kterém jsou uplatněny principy příčiny a následku, což je umožněno systémem časoprostoru, v němž se tento lineární projev nachází.

Takže to, co nazýváme Bohem je vlastně základem všeho, a je tím, z čeho vše pochází, a je zároveň i tím co vše utváří. Protože naše podstata, tedy duch (neplést s duší), je vlastně součástí této nelinearity, jsme vlastně spoluúčastníci tohoto tvoření. Působíme zatím jen na úrovni, kterou zvládáme, na úrovni člověka, ale cesta před námi je úžasná a svou nádherou nepředstavitelná. Bůh představuje cosi, co nelze slovy popsat, citem vyjádřit a rozumem uchopit. Představuje moudrost, krásu a neskonalou nádheru tvoření ve věčném BYTÍ.

—————

Zpět