Co mi dal seminář ve Sklárně u Žihle

30.10.2017 15:23

Co mi dal seminář ve Sklárně u Žihle.

O víkendu 27.- až 29.10. jsem se zúčastnil semináře, setkání příznivců Davida R. Hawkinse. Protože tam byla asi třetina účastníků, kteří dosud nebyli na tomto typu semináře, byly panem Antonínem Marešem zopakovány nejzákladnější informace o systému ověřování pravdy, který objevil, popsal a dlouhodobě testoval David R. Hawkins. Byl jsem na všech předchozích seminářích a přesto jsem zaznamenal mnoho nových informací, jednak z teorie, jednak z praktického testování, které si měli možnost někteří účastníci druhý den semináře také vyzkoušet. Za svoji osobu musím sdělit, že zvládnutí podmínek pro úspěšné provádění testů, je pro mne osobně dosti obtížné. Podle mého názoru i některým dalším účastníkům pravděpodobně dělá potíže „uvěřit“ , že jsou schopni získat ověřitelnou odpověď. Zdá se, že tato „pochybnost“ brání udržení jasného obrazu otázky v mysli ve chvíli kladení dotazu, což má také vliv na jednoznačnost „odpovědi“. Z mého pohledu by seminář měl být ještě alespoň o den delší, aby se dalo testování pod dohledem zkušených důkladněji prozkoušet. Testování prováděl především pan Antonín Mareš, první den paralelně s panem Jaroslavem Krčkem. Oba se ve výsledcích při testování úrovně vědomí těch, co se rozhodli nechat otestovat, nelišili. Při odjezdu jsem hovořil s dvojicemi, které se rozhodly doma dále trénovat testování. Jsem přesvědčen, že na příštím setkání, které se plánuje pravděpodobně na červen příštího roku, již tyto dvojice předvedou ověřitelné výsledky. Jak uvádí Dr. Hawkins, mnoho problémů lidstva, válek a nesvárů vzniká proto, že lidé nejsou schopni rozlišovat pravdu od lži. Proto vidím zvládnutí testování jako mimořádně důležitý úkol pro ty, co jsou k tomu způsobilí.

Seminář byl zajímavý pro mne i tím, že v diskuzích byly kladeny a zodpovídány otázky účastníků, na řadu velmi zajímavých témat lidské existence. Pan Antonín Mareš odpovídal a vysvětloval s naprostou znalostí věci, první den za podpory pana Jaroslava Krčka a také pana Miroslava Štukavce, který doplňoval výklad i v dalších dnech . Druhý den jsme se dozvěděli, že pan Alfréd Strejček náhle těžce onemocněl a omluvil se z účasti. Přeji tomuto vyjímečnému člověku jen vše dobré.

Třetí den jsme byli díky vichřici bez elektrického produdu a tak se nemohla ustkutečnit ani plánovaná muzikoterapie. Závěrem bych už dodal jen to, že jsem si opět ověřil své (ne)znalosti, a tak mohu jen potvrdit, že „vím, že nic nevím“ . Též jsem se utvrdil v přesvědčení o nutnosti zvyšování úrovně vědomí každého člověka. Tedy se vynasnažím, abych nevynechal žádné další setkání a moc děkuji panu Marešovi za pro mne a jistě nejen pro mne, skvělé vystoupení. 

 

Ing. Miroslav Gaydoš

 

—————

Zpět