Co to je demokracie?

05.04.2014 12:08
Vážení.

V poslední době se slovo "demokracie" velmi často objevuje v tisku v rozhlase i v jiných masmédií. Co je to, ale vlastně demokracie? Je skutečně demokracie to, co se běžně kolem nás vyskytuje?

Anebo je to zcela něco jiného, něco co by předznamenávalo úplně jiný smysl a způsoby života?

K tomu, abychom to pochopili, je zapotřebí se podívat do historie a podívat se na to, co to vlastně ta demokracie je ale především byla. Demokracie vznikla ve starém Řecku. Tato demokracie je stará více než 2 a půl tisíce let. Politické strany, které se neustále v současné době s touto demokracii spojují, jsou staré přibližně 140 let. Demokratické strany tedy nebyly demokratickými stranami, protože jsou to politické strany a demokracii nemohou mít nic společného, protože demokracie byla už několik tisíciletí předtím, než vůbec tyto strany vznikly. Takže, co je to vlastně to, co my tady dneska se demokracii vydáváme? Podle hodnověrných zpráv a podle hodnověrných informací se jedná o zcela odlišný systém, který se už několik tisíciletí nazývá oligarchií a v našem případě dokonce oligarchií s totalistickými prvky. Politické strany nikdy nepatřily a nepatří do systému demokracie, se kterým nemají naprosto nic společného.

Asi mnozí z vás budou překvapeni tímto konstatováním, ale uvažte sami:

Demokracie je něco, co tady bylo dávno před vznikem tak zvaných demokratických, neboli ve skutečnosti politických stran.

Demokracie je něco co s politickými stranami naprosto nemá nic společného a fungování demokracie je od politických stran naprosto odděleno a politické strany ke své činnosti nepotřebovala, nepotřebuje a potřebovat vlastně ani nemůže.

Jak tedy vlastně demokracie zajišťuje to, že do popředí uskupení se dostávají moudří a odpovědní lidé?

Tito lidé jsou lidmi, kteří se do popředí demokracie dostávají právě tím, že jsou ostatními lidmi ve své komunitě vyzdviženi do čela.

Co je to vlastně demokracie, co je to, co tímto slovem nazýváme?
Demokracie vláda lidu. Už v tomto tvrzení je patrno, že je to vláda , která pochází z tohoto lidu a nikoliv vláda, která je vládou, která tento lid ovládá. Současná vláda není a nikdy nebyla vládou z lidu a ani nebyla vládou pro tento lid. Je a byla vládou, která tento lid ovládá. Volby, za které skovává, neznamenají nic jiného nežli to, že tato vláda dává pouze možnost lidem, aby si vybrali z jejich nastrčených kandidátů. Tyto kandidáty ale nemůže v žádném případě si stanovit lid jako takový ale muže je pouze přijímout a to je podstatný rozdíl.
Pokud by se lid mohl zvolit svého vlastního zástupce, bude to zástupce, který bude plnit jeho vůli a také jemu osobně bude odpovědný a tento lid bude mít vždy a za všech okolností možnost si tohoto svého zástupce i odvolal i volat ho trestní odpovědnosti Pokud tomu tak není, pak se nemůže jednat o demokracii. Systém, který se za tuto demokracii vydává, není ničím jiným nežli systémem, který zneužívá toto slovo, tedy slovo DEMOKRACIE, ale ve skutečnosti je zcela ničem jiným. V našem případě pak se jedná o oligarchii a to dokonce s totalistickými prvky.

—————

Zpět