Kruhy v obilí

07.10.2017 12:16

Kruhy obilí jsou zprávami od mimozemšťanů.

Jak je to doopravdy?

Před 100 lety se zjistilo následné.
Je-li přímo u země 00C (jde cca o 2 cm) a výše pak již plusová teplota, stéblo obilí u země se změkčí tak, že je možné s ním "manipulovat", aniž se zlomí. Síla pro tuto "manipulaci" je zanedbatelná. Již před 100 lety se vědělo, že Vesmírem prolétává energie, která je ve tvaru, který připomíná strukturu. Protože jde vždy zároveň i o točivou energii, tak tam, kde se vyskytne tento jev (zeslabeni stébla) dojde k polehnutí obilí ve směru toku této energie. Tím vznikají krásné tvary v obilí. Je to jev Přírody, podobně jako "květy" na sklech oken domků našich babiček. Teprve v současnosti se díky informačním souvztažnostem (pátá interakce) více objasnil smysl toho všeho.
Humbuk kolem tohoto jevu je opět známkou pokusu manipulovat s lidmi.

—————

Zpět