Magie (bílá a černá)

10.10.2017 12:02

Existují na světě mágové, kteří lidem pomáhají (bílá magie) a mágové, kteří lidem škodí (černá magie)

Co to znamená?

Hledající, kteří se snaží přiblížit se Bohu, se stávají na své pouti vlastně lidmi bílé magie. Jde o jedince, u nichž je Vědomí již na značné výši. Jde o stavy vědomí minimálně 540 a vyšší. Obyčejní lidé si představují Bílého mága jako dobrého čaroděje, což je omyl způsobený vlivem pokleslé literatury a pochopitelně i filmů. Člověk pracující s bílou magií je člověk pracující s pozitivní energií a ta může být založena jen na systému Pravdy. Takže začínajícími bílými mágy jsou vlastně i všichni skuteční léčitelé (neplést se šarlatány, kteří sotva v rukou ucítí energii, tak si myslí, že vidí Bohu do kuchyně) a další lidé, kteří se snaží pomáhat společnosti, aniž by byli viděni. Bílý mág je ten, kdo pomáhá ostatním a skrze tuto pomoc je pomoženo vlastně i jemu a to minimálně tím, že postupuje ve svém vědomí na vyšší příčky.

Naproti tomu černý mág je člověk, který propadl zpět pod vliv svého Ega a jde tak o bytost, která prudce padá v úrovni svého vědomí. Příkladem může být Hitler, který měl na počátku svého působení hodnotu vědomí přesahující 400 bodů dle stupnice doktora Davida R. Hawkinse, aby v době své "největší moci" byl pod úrovní 100, tedy na úrovni, která rozhodně není zářná.

—————

Zpět