Nespravedlnost vylučuje existenci Boha

10.10.2017 12:00

Pokud by Bůh existoval, tak by se na takovou nespravedlnost, která je nyní a byla i v minulosti mezi lidmi, nemohl dívat. Proto není možné, aby existovat.

Jak je to doopravdy?

Příklad, jenž hovoří za mnohé:

Horník před sto lety neměl velký výdělek, ale i ten dokázal propít v krčmě. Když už neměl zhola nic a opilého ho krčmář vyhazoval, tak začal hrozit Kristu na kříži, který visel nade dveřmi slovy: "Ty za to vše můžeš, ty můžeš za to, že nemám už zhola nic a doma mi budou děti brečet hlady.".

To co tu je evidentně porušeno je odpovědnost kombinovaná se svobodnou vůlí.

Pokud by Bůh chtěl vytvořit poslušného "robota", pak by nemuset vytvářet člověka, který přes svobodnou vůli a přes zodpovědnost v sobě vytvoří základ existence, která bude nehnutelná. Člověk je perlou stvoření a tím, že je dočasně oddělen od boží moci, může tento základ dobře vytvářet. Jinak by to vše bylo přezářeno boží silou a byla by tak vlastně vytvořena jen loutka. Takto je tu bytost, jejíž základ je tvořen v lůně hmoty a přetaven do skvostu, kterým JÁ člověka jako vybroušený diamant jednou zazáří.

 

—————

Zpět