OTEVŘENÝ DOPIS ke KV

27.09.2016 16:10

OTEVŘENÝ DOPIS ke KV

 

Vážený pane Hartle, vážený pane Šestáku, vedení Kroměřížské výzvy i ostatní účastníci a signatáři.

V těchto dnech nám byla od pana Jana Hartla doručena pozvánka, kterou nás pozval na setkání signatářů z okolí Říčan 28. 9. 2016. Po vzájemné konzultaci mezi panem Antonínem Marešem a panem Heřmanem Chromým, bývalým disidentem a dalším signatářem Kroměřížské výzvy, a to s panem ing. Miroslavem Gaydošem, se na Vás obracíme s tímto otevřeným dopisem.

Ke Kroměřížské výzvě a jeho signatářům

Kroměřížská výzva je bezesporu dobrým počinem, neboť v její zakládající deklaraci potvrzuje to, co zde v současné době velmi chybí, a to je prosazení vůle lidu. Současný stav, kdy  řízení věcí veřejných, ovládají politické struktury neočištěné od korupce a nezodpovědnosti, politický,  hospodářský a především morální kolaps naší společnosti se prohlubuje.

Proto je nutné naplnit základní předsevzetí Kroměřížské výzvy tak, jak byla deklarována.  Soustředit se při volbě osobností na prezidentského kandidáta mimo tento politicky a mediálně manipulovatelný prostor, kterému se dnes říká politická scéna, a jenž je často jen arénou těch, kdo chtějí na sebe strhnout moc a uzurpovat si postavení. Místo, které neslouží věci veřejné a odpuzuje dnes lidi.

Tedy na to, aby každá skupina KV sama za sebe ze svého středu vytestovala jí preferovanou osobu se zdůvodněním proč. Tato osoba musí být signatářem a musí být z této skupiny. Takto vytestovaní lidé se pak sejdou a mezi sebou si pak vytestují toho, kdo bude v čele a ty, kteří tuto osobu budou zajišťovat ve smyslu podpory.

Způsoby tohoto vytestování jsou známy už několik tisíciletí a jsou použity ze systému, který byl uplatněn už ve Starém Řecku a kterému se říká skutečná (opravdová) demokracie. Jde totiž o volbu lidí zdola ve smyslu jejich pověření a tím i závazkem ke službě ostatním a nikoliv tak, jak tomu je dnes, kdy dotyčný se nabízí a vlastně sám sebe prosazuje k tomu, aby vládl. Přestože se tento systém nazývá zastupitelská demokracie, jde o systém oligarchie.

Upozorňujeme, že nejde o nic nového a převratného. Tyto věci jsou známy už několik tisíciletí (viz Solonova demokracie před 2 500 lety.)

Smyslem a cílem je nedopustit a předejít tomu, aby se do čela dostal opět jen populistický člověk, který není hoden prezidentské kandidatury. A v širším slova smyslu, aby do věcí veřejných nevstupovali rádoby politici, kteří by tak měli záruku, že mohou opět nerušeně a bezstarostně provozovat obrodu společnosti, aniž by jim hrozilo to, že budou voláni k odpovědnosti. Opět by se na popředním postu pouze vyměnil ten, kdo už opravdu nevyhovuje, za někoho, kdo je aspoň jakž takž přijatelný a podstata problému, respektive problém sám, by se nejen neřešil, ale zůstal naprosto beze změny. 

V opačném případě, to jest akceptování a generování prezidentských kandidátů mimo rámec jednotlivých skupin KV bez jejich aktivní účasti, bychom chápali jako odklon od původně deklarovaných principů Kroměřížské výzvy, a v tom případě naše spolupráce s KV by se nám jevila nepodstatná a zbytečná. 

podepsáni:

Antonín Mareš

Heřman Chromý

Miroslav Gaydoš

—————

Zpět