Poděkování

10.06.2015 16:26
Dobrý den pane Mareši!
Dovolte mi poděkovat za to, že jako účastník Vašeho semináře jsem poznal, že člověk jako bytost je něco daleko, daleko více, než je všeobecně známo a byla nám dána možnost to poznat.
Pochopil jsem, že se nic neudálo náhodně.
Byly nám sděleny velké pravdy srozumitelným způsobem.
Po počáteční nejistotě jsem získal jistotu,  že lidé, s kterými se zde setkávám, jsou fajn.
Pochopil jsem, že lidé, kteří se nikdy neviděli, se k sobě mohou chovat slušně a jeden druhého tolerovat a navíc ještě spolupracovat.
Ze semináře mám velmi dobrý pocit a cítím se být šťastný.
Děkuji Vám, panu Gajdošovi a všem účastníkům semináře za setkání, které mi pomohlo se podívat na svět kolem nás novým způsobem.
 S úctou Vladimír Pánek

—————

Zpět