Pozitivní energie místa

10.10.2017 11:27

Existují na zemi místa s pozitivním vyzařováním energie.

Co to znamená?

Ano, skutečně existují místa s pozitivní energií. Citlivější lidé je poznají a rozpoznávají je i zvířata. Na zvlášť silně působících místech v dřívějších dobách byly svatyně a v pozdějších dobách se tam stavěly kostely. Tato místa jsou vhodná pro rehabilitaci, pro meditaci a pro celkové srovnání organizmu (těla). Nejsou vhodná pro trvalý život, protože vedou k pasivitě, což není dobré.

Energie tohoto místa je způsobena dobrým a ničím nenarušeným prouděním energie v zemi, tedy dobrou skladbou příslušných zemin. V případě narušení dochází k tříštění této energie a k jejímu různému, někdy i protichůdnému proudění a my jí vnímáme jako negativní energii. Tato energie je základní energií Kosmu a jedná se o energii Vakua. Tato energie není vědeckému světu dosud známá a pomocí přístrojů není lokalizovatelná. Přesto je pomocí přístrojů zjistitelná, ale nepřímo. Zjišťují se totiž doprovodné stavy, které jsou pro ní charakteristické (elektromagnetické vlnění).

—————

Zpět