PROHLÁŠENÍ (STANOVISKO)

28.08.2019 16:07

Prohlášení (stanovisko) příznivců Davida R. Hawkinse.

Pan Mareš v naší zemi velmi významně přispěl k rozšíření odkazu pana Davida R. Hawkinse. Uspořádal celou řadu několikadenních seminářů, které i osobně řídil. Ty provozoval v letech 2015 až 2019 včetně. Protože už je ve věku, kdy mu to věk nedovoluje, tak se rozhodl k tomu, že tento odkaz bude šířit jinak a jinou cestou. Takže v současnosti pořádá setkání sice v menším počtu účastníků ale za to o to častěji. Pan Mareš, jehož vědomí je na poměrně vysoké úrovni, si uvědomil, že tu hrozí selhání těch, kdo z ješitnosti, egoismu, neznalosti či jiných pohnutek jsou schopni tento odkaz poničit a proto před neuváženým postupem, který prezentuje tento odkaz, varuje.

Uvědomte si, že totéž udělal pan David R. Hawkins v Americe také. Pochopil totiž, že spousta skupin, které v USA vznikly, toto učení degraduje tím, že zcela chybně hodnotí (testuje) některé události či skutečnosti. Proto vytvořil knihu "Pravda versus lež", která je plna těchto základních testů a testy skupin odmítl. Vytvořil i další databáze těchto testů. Totéž si uvědomuje i pan Mareš. Bohužel následný vývoj událostí mu dal za pravdu. "Seminář" konaný na Slovensku, který se konal na začátku léta (2019) toho byl zářným příkladem.

Smutnou skutečností zůstává, že mnozí propadli kouzlu populistů a neznalců a místo studia a opravdové práce na sobě se nechali okouzlit pozlátkem lidí, kteří se sotva vyhoupli nad úroveň, která odlišuje pravdu od lži (úroveň 200), ale která je ještě ve stavu, kdy do této lži je člověk ještě schopen pěkně "zahučet".

Lidé, kteří nejsou schopni testování a lidé kteří sice tak zvaně testují, ale jsou zcela mimo schopnost řádného testování, jako tomu bylo na onom semináři a jako se to chystá i na dalším semináři na Moravě, jsou pouze služebníky těch, kdo se pokouší celý tento odkaz zničit. Testování musí být přesné. Maximálně v rozsahu 5 bodů. Bohužel současní protagonisté, kteří hodlají provádět seminář na Moravě, toto nezvládají, nebo se pletou o stovky bodů. Jedná se o stejné nebezpečí, kterému čelil David R. Hawkins v USA. Dále je nutno si uvědomit, že seminář, na němž se má probírat technika NEULPÍVÁNÍ, jednoznačně navazuje na stav perfektního testování. Z výše uvedeného plyne, že ti, kteří o tom chtějí vést přednášky, toho nejsou schopni. Nemohou přednášet o něčem co v nich ani není a proto to nemohou předat. Nejsou toho schopni, neboť to nedokáží žít či prožít. To je totéž, jako by mi chtěl někdo vyprávět o lásce a přitom jí nikdy neprožil. Celá tato akce připomíná známý obraz, kdy řada slepců jen vedena dalším slepcem a padají do propasti, neboť tuto propast nevidí.

Proto vybízíme všechny současné příznivce, aby svůj postoj zvážili a uvědomili si, že práce na sobě vyžaduje úsilí a skutečně odpovědný přístup, který jako jediný může přinést ovoce. Doporučujeme v závažných případech konzultace s panem Marešem, panem Krčkem a podobnými lidmi, jejichž vědomí je prokazatelně na vysoké úrovní a populisty obejít. Nic zde není zadarmo a nic zde nelze získat nepoctivým přístupem.

Ještě v době konání seminářů pod vedením pana Mareše byla zakoupena kamera, na kterou byla sbírka mezi příznivci. Přesto cca 2/3 částky zaplatili pan Gaydoš, paní Katka a zmiňovaný pan Mareš. Paní Katka k tomu prohlašuje toto:

Oslovila jsem několik vybraných lidí o finanční dar na video kameru, která má sloužit k natáčení seminářů a krátkých videí s panem Antonínem Marešem a dalšími moudrými lidmi, kteří jdou stejnou cestou.

Takto jsem žádost o příspěvek formulovala a odeslala. Všechny semináře organizované mnou Katkou Bílou jsem pořádala pod záštitou a podporou pana A. Mareše a pana J. Krčka.  Pokud by mi nebyla přislíbena tato podpora a záštita, setkání bych v žádném případě nepořádala. 

Nesouhlasím s tím, aby tato kamera byla použita jiným způsobem, než byl původní záměr. Pokud to vidí někdo jinak, jsem připravena vrátit mu peníze.

Takže z toho plyne, že požadavek na natáčení touto kamerou pro akce, které jsou mimo akcí pana Mareše, je irelevantní.

Podepsáni:

Katka Bílá, Alena Fuchsová, Josef Hraška, Lenka Hrašková, Miroslav Gaydoš.

 

—————

Zpět