SEMINÁŘ

18.03.2017 19:15

Vážení

Za necelý týden (dnes je sobota 18. 3. 2017) tedy v pátek příštího týdne začne seminář v Roztokách u Křivoklátu. Tento seminář je třídenní. Bude na něm probíráno mnoho věcí, ale především tam bude ukázán a probrán odkaz snad největšího myslitele od narození Krista, který se tady na zemi angažoval.

Tím myslitelem je vědec a doktor David R. Hawkins.

Je to člověk vědy, je to člověk, který šel po vědecké dráze, je to psychoanalytik který navázal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda.  Jde o skutečně neskutečné dílo, které nám lidem tady zanechal. O tomto díle a jeho odkazu bude tento seminář.  Pro potřeby semináře jsme dokázali přeložit jeho stěžejní díla, která budou studijním materiálem na tomto semináři a představují mnoho set stran tištěného formátu, který bude svázán do třech knih. Tyto knihy jsou vydány nakladatelstvím, soukromým nakladatelstvím, které tyto knihy vytisklo. Tyto knihy byly vytištěny pochopitelně jen pro potřebu tohoto semináře, a proto je není možno šířit dál, protože se jedná o studijní materiál semináře. Přesto, myšlenky v nich obsažené jsou a zůstanou něčím, co je pochopitelně možné šířit mezi lidmi, a tím jim ukazovat jejich cestu životem. Toto učení pochopitelně pozitivně ovlivňuje lidi, protože jim ukazuje jejich směr vývoje, a ne jenom jejich, ale i vývoj celého lidstva.

Jde totiž o to, že tento génius, poprvé v dějinách lidství, nám odkázal metodu, jak bezpečně rozlišit pravdu od lži a falše.

Mnozí lidé se domnívají, že to bez problémů dokážou také, jsou ale na velikém omylu. Rozlišit pravdu od lži může pouze člověk, který je sám touto pravdou prodchnut.

Doktor Hawkins po mnoha desítkách let studia psychologie člověka, vytvořil stupnici, která rozděluje lidské vědomí do několika stupňů.  V dolní části této stupnice se nacházejí lidé, kteří již zmíněnou pravdu od lži nedokážou rozlišit a to přesto, že oni osobně se to mohou domnívat. Jedná se o lidi, kteří se na této stupnici pohybují v úrovni 20 až 200. Hodnota 200 je klíčová. Tato hodnota totiž znamená, že lidé začínají chápat, co je skutečná pravda, a co je faleš a lež.

Je zajímavé, že tuto hranici, tedy hranici 200, lze zjistit i zcela jinak. Lze jí zjistit totiž přímo a to lékařským vyšetřením.

O co jde?

Pokud lékaři při sledování vstupního signálu do mozku (EEG) zjistí, že tento signál jde přímo do centra emocí (amygdala), kde aktivuje systém "boj nebo útěk", pak jsou si jisti, že jde o typ člověka, který se nachází v rozmezí 20 až 200 na logaritmické stupnici, kterou vypracoval doktor Hawkins. Jde tedy o člověka, který nerozlišuje vědomě lež od pravdy. Pokud při lékařském vyšetření tento signál jde přímo do center, které předcházejí emočním centrům (cortex) tedy do centra logiky, pak se jedná o člověka, který je na úrovni od 200 výše. Výše uvedený postup je standardní postup, kterým lze při lékařském vyšetření zjistit stav vstupního signálu do mozku. Nejde tedy o žádný ezoterický postup, ale o standardní lékařské vyšetření. Z uvedeného je patrno, že tento systém je zcela obecný, a jeho rozpoznání v současné době je cosi, co umožňuje lidstvu obrovským způsobem porozumět svému vlastnímu vývoji.

Nejenom to, ale tento vývoj nepředstavitelným způsobem i zkvalitnit.

Jak?

Velice jednoduše už jenom tím, že definitivně a bezchybně rozpoznám to, kde pravda je a kde pravda není. Tedy můžu zjistit, které události se v minulosti staly a byly zkresleny těmi, kdo měli zájem na dezinformaci současného stavu a které zůstaly nezměněné. Tak se najednou rozkrývá celá dějinná škála události, které ukazují na to, jak skutečně probíhal vývoj člověka i na to, jak v současné době ti kteří nepřejí tomuto vývoji, se snaží tento vývoj zvrátit a dostat lidstvo zpět do stavu područí teroru, násilí a stavu podřízenosti těm, kdo pravdu a faleš vzájemně zaměňují jako housky na krámě.

Stav kdy mohu bezpečně zjistit, která událost lidem byla předložená jako pravdivá a která byla lživá, je neuvěřitelným pokrokem ve vývoji lidstva. Lze tak bezpečně odhalit například to, že těsně před vypuknutím největšího střetu druhé světové války, tedy střetu Německa s tehdejším Sovětským svazem, to byl právě Sovětský svaz, který se připravoval na vpád do Evropy. V podstatě se dá říct, že veškeré jeho vojenské stavy byly na dvojnásobném počtu německých vojsk. Ať už se jedná o tanky a letadla, nebo jakoukoliv další výzbroj. Vše samozřejmě bylo útočné. Všechny, a to bez výjimky, obranné systémy tehdejšího Sovětského svazu byly zrušeny a to proto, aby na předpokládanou frontu bylo možno, pokud možno co nejrychleji, dopravovat zásoby materiálu a výzbroje. Což jednoznačně svědčí o úmyslu Stalina pokračovat v tezi Lenina o světové revoluci a v tomto smyslu provést celosvětový komunistický stát respektive jeho ovládání. To znamená do onoho Sovětského svazu začlenit všechny ostatní republiky, státy a národy celého zbytku Evropy potažmo i světa.

Vůbec ale není nutno se vracet tak daleko do minulosti. Můžeme se jednoduše a prostě zeptat na věci, které byly zcela nedávno. Například. Byla nehoda auta s Dubčekem v devadesátých letech na dálnici mezi Prahou a Bratislavou skutečnou nehodou, nebo to byl atentát? Odpověď je jednoznačná. Byl to atentát. A pan Dubček při něm zemřel.

Takže to tedy byla sprostá vražda.

Můžete si, vážení přátelé, sami vytestovat kdo asi v devadesátých letech za touto vraždou stál. Kdo asi měl zájem na odstranění člověka, který byl spravedlivý a pro kterého pravda byla vším. Kdo byl odhodlán se postavit tomuto novodobému postkomunistickému systému moci reprezentovaného současnou garniturou vládců.

Kdo asi má jeho krev na svých rukou?

Můžeme se ptát pochopitelně dál, můžeme zjišťovat spoustu dalších věcí, události a skutečnosti.

Můžete se ptát na skutečné věci současnosti. Na to, zda politici mluví pravdu nebo lžou. Na to zda jejich řeči jsou pravdivé, nebo se jedná o lež, zda jsou účelové nebo je to přímo kamufláž pro skrytí jiných, daleko důležitějších událostí. Můžete se ptát na to, zda tito lidé chtějí lidem pomáhat anebo jestli je chtějí ovládat. Můžete se ptát na to, zda jsou to skutečně demokraté, nebo jsou to lidé, kteří touží po moci, penězích, zisku, postavení a půjdou přes mrtvoly, aby toho dosáhli.

Tento systém odhalení pravdy je neskutečnou výhodou pro lidi v tomto národě, státě, potažmo Evropě. Ta výhoda spočívá v tom, že mají možnost si nastolit systém, který bude spravedlivý, který bude respektovat lidství a který bude zajišťovat pokrok po všech stránkách, ať už se jedná o pokrok duchovní, hmotný nebo jakýkoliv jiný.

Pomocí tohoto systému lze otestovat současné systémy, které je nutno nahradit jinými systémy. Příkladem může být školství. Je nutno najít nový systém, který odpovídá současnosti a neaplikovat systém který tady byl zaveden ještě za dob Marie Terezie a který dneska pochopitelně už nevyhovuje.

Jak a jakým způsobem tento nový systém by měl fungovat?

To se velice snadno dá zjistit pomocí těchto testů.

Pomocí těchto testů lze tak dosáhnout neuvěřitelných hodnot, které se potom mohou v této společnosti uplatnit. Zároveň je pochopitelně vhodné si uvědomit, že o této společnosti nemohou rozhodovat lidé, jejichž hodnota úrovně vědomí je mezi 20 a 200, ale jednoznačně lidé, kteří svou hodnotu mají vyjádřenou v hodnotě úrovni vědomí, která vysoce překračuje tuto hodnotu 200. Teprve tito lidé jsou schopni správně vidět události tak, aby byli schopni tyto události řídit. Stát pak mohou řídit pouze ti, kteří mají toto hodnocení nejvyšší a jsou schopni a ochotni k tomuto řízení.

Tito lidé musí být ostatními lidmi k tomuto řízení pověření. Pověřením ale není současný systém postkomunistických voleb, ostatně to nejsou ani žádné volby, to je jenom v podstatě referendum mezi velmi špatnými a špatnými, kteří nás mají řídit.

To, aby mohli tuto společenství lidí řídit skutečně odpovědní lidé, je nutno tyto lidi k tomu vybrat mezi všemi ostatními a pověřit je tímto řízením. To lze snadno provést pomocí systému, kterému se obecně říká samosprávy. Mám na mysli pochopitelně skutečné samosprávy a ne karikatury, kterých je tady všude plno. Jak takovou samosprávu vytvořit je dostatečně dobře popsáno v mých knihách, proto se tady o tom už zmiňovat ani nebudu.

Vrátím se ale k semináři.

Semináře se zúčastní 36 lidí. Tito lidé potom mohou myšlenky vědce a doktora Davida R Hawkinse šířit dál i po skončení semináře.  Ve svém okolí mohou působit na své přátelé a známé a i na ty, s kterými se setkají. Budou mít možnost prezentovat to, co se na tomto semináři dozvěděli a co na něm měli možnost zažít a prožít. Také dále mohou tyto myšlenky šířit na internetu, tedy na svých webových stránkách, případně i na Facebooku na kterém to ale příliš nedoporučuji, protože na tomto internetovém systému je až příliš mnoho těch, jejichž hodnota je hluboce pod úrovní 200 a tudíž nejsou schopni vůbec chápat, rozlišovat a mít pojem o tom, co to je pravda, a vše si to pletou s falší podvodem a podobnými věcmi.

Lidem, kteří se o tento systém zajímají, doporučuji se spojit s těmito účastníky semináře, případně navštívit můj web (www.rozpravy.cz), kde se můžou přesvědčit o tom, kdo a kým byl David R. Hawkins.

Antonín Mareš

—————

Zpět