Seznámil se skupinou podobně smýšlejících Člověků

09.10.2015 14:49

Dobrý den,

Děkuji si, že  p. Jaroslav Dušek vstoupil, prostřednictvím Facebookové Skupiny Jaroslav Dušek - fanklub, do mého života.
Děkuji si, že díky této komunitě, jsem mohl shlédnout Duše-K s hostem . Antonínem Marešem. Tento pořad a informace v něm podané se mnou plně rezonovaly a vzbudily můj další zájem o studiium dané tématiky.
Po důkladném přečtení základních knih pana Mareše
- Cesta Člověka  (Hovory s akášou) a ČLOVĚK  aneb Cesta z níž není návratu (Hovory s akášou 2),

více zde: https://www.rozpravy.cz/knihy/ , jsem se přihlásil na Seminář č. 2, pořádaný právě p. Marešem.
Děkuji si, že jsem se zučastnit tohoto výběrového semináře, ve kterém jsem osobně poznal p. Mareše i pana Gaydoše, bez kterého by se seminář nekonal. Díky jím oběma za tuto Službu. Díky současné situaci, která se kolem nás odehrává, jsme témata zcela nenaplnili. Byly nám ale předány důležitější Pravdy, abychom mohli lépe pochopit a rozvinout svého Ducha, svojí Boží jiskru v v každém z nás.
Děkuji si, že jsem se seznámil se skupinou podobně smýšlejících Člověků a že se můžeme na své Cestě podporovat.
Děkuji si, že nám p. Mareš požehnal na další cestě k Poznání.
Přeji nejen všem zúčastněným pevné zdraví těla i mysli tak, abychom s mohli setkávat a obohacovat se na dalších seminářích pořádaných p. Gaydošem a přednášených p. Marešem.

Jan Mačto

—————

Zpět