Těžko se mi hledají slova

10.06.2015 21:46
Vážení přátelé,

těžko se mi hledají slova, kterými bych vystihl co možná nejlépe své pocity z víkendového semináře s panem Marešem. Své dojmy bych rozdělil do dvou kategorií. V první řadě patří můj obdiv panu Marešovi a panu Gaydošovi, kteří jako dobře sladěný tým pro nás účastníky odvedli profesionální práci, která se zúročila v hladkém průběhu celé akce. Díky tomu jsme mohli v klidu vstřebávat velké množství informací, které měly kromě vysoké odborné i duchovní úrovně ještě jednu přidanou hodnotu a tou je osobnost samotného autora předávaných informací a úvah. Vřelost, otevřenost a lásku k nám všem, kterou jsem cítil, je něčím, s čím jsem se setkával na podobných akcích jen zřídka, zda-li vůbec. Zapojením všech účastníků do diskuze se dosáhlo něčeho, co jsem opravdu zažil poprvé a bylo velmi poučné poznání. Velkým přínosem bylo i to, že jeden každý z účastníků byl osobností (mám-li  ze své pozice a úrovně poznání právo toto hodnotit). Vzniklo propojené společenství energie sdíleného. 

Tok mých myšlenek se nyní ubírá zhruba tímto směrem.
 
  • Cítili jsem všichni, že se panu Marešovi podařilo dát dohromady silné společenství?     Ano.
  • Jsme všichni přesvědčeni, že nad námi (myšleno vyšší sféry astrality) je cosi, co nám pomáhá a čeká na naše zavolání?     Ano.
  • Jsme bytostně přesvědčeni, že síla naší mysli je velmi mocným nástrojem?     Ano.
Víme, jakou sílu má modlitba. Takže přátelé, jestli jste si tak jako já na každou otázku kladně odpověděli, vyplývá mi z toho jediný možný závěr! Dát se velmi rychle do práce, neboť kolo dharmy se otáčí čím dál rychleji. Jakou práci mám na mysli? Společné modlitby!! Ve stejný den, stejnou hodinu a minutu po meditaci započít společnou modlitbu. Navrhuji začít diskuzi nad tím, jak často, v kolik hodin a na jaké téma meditovat a modlit se. Kultivace naší mysli, o kterou jak jsem přesvědčen, nám všem jde, tím získá konkrétní smysl. Nebylo by od věci několikrát do roka (anebo i kdyby jen jednou) využít některého zvlášť silného místa v naší krásné zemi a v příhodný čas se za tímto účelem sejít.

Sebe jako oběť stavím proti vině jiných. Ano, je to svým způsobem oběť. Ráno brzo vstát, anebo v noci místo spánku věnovat svůj čas modlitbě ve prospěch celku. Přemýšlejte prosím o tomto návrhu. Myslím, že bychom toto téma mohli společnými silami vyladit k dokonalosti. 
S pozdravem
Tom Pelich
PS:
Staňme se zrnkem písku v soukolí zlých sil. Možná bude stroj zla zpočátku jen nepatrně skřípat, ale možná že se i definitivně zadře. A temnoty zla se navždy rozplynou.

—————

Zpět