Tomášovo evangelium s výkladem

17.04.2017 10:38

Vážení čtenáři

Přináším vám svůj vklad a sice mnou okomentované Tomášovo evandelium. Jde totiž o to, že mnozí z lidí už ne zcela chápou význam jednotlivých sdělení tehdejší doby. Pokusil jsem se tedy okomentovat Tomášovo evangelium tak, aby hledající člověk dnešní doby se v něm dobře orientoval.

Na této stránce bylo mnou okomentováné Tomášovo evangelium, které je běžně rozšířeno mezi lidmi. Ukázalo se, že jde o dost špatný překlad, který je na mnoha místech evidentně chybně přeložen. Získal jsem původní text, který je zde použit a mnou okomentován a který je, dle mého názoru, mnohem kvalitnější

 TOMÁŠOVO EVANGELIUM 

Stačí na odkaz kliknout.

—————

Zpět