UFO

10.10.2017 11:14

UFO jsou skutečná. Jsou prostředkem mimozemšťanů určených k tomu, aby nás kontaktovali ať už za účelem přímého kontaktu, nebo za účelem pozorování.

Jak je to doopravdy?

Ve spodních částech Astrality neboli Jemného světa vznikají díky nízkým vibracím mnoha lidí tak zvané FANTOMY. Jedná se o jemnohmotné útvary, které si můžeme představit jako duševní (nikoliv duchovní) roboty. Tento fenomén je za určitých okolností viditelný některými citlivými lidmi. Jedná se ale o tento fantom, který, podobně jako robot, jedná zdánlivě i rozumě. Není ale držitelem vědomí, je jen nabit lidským tvůrčím potenciálem a to jak jsem již řekl, nízkých lidí. Celý tento fenomén odpadne jako nesmysl, jakmile se dostanete na skutečné vědění, které je reprezentováno onou Duchovní vědou.

Celý problém UFO je vlastně jen nafouknutá bublina. Ke komunikaci s bytostmi s vyšším vědomím pochopitelně dochází, nejsou to ale UFOnisti, ale bytosti stojící nad námi (andělé, archandělé a další).

Další problém tkví v tom, že UFO v podání ufologů jsou něčím, co je mimo naší realitu a jde na jedné straně o demagogii a na druhé straně o neporozumění základním zákonům duchovně fyzické platformy z které tento jev povstává.

K tomu, abychom porozuměli UFOnistům, tak si napřed musíme uvědomit několik základních zákonů, které jsou platné pro oblast Hmoty i oblast Astrality jako soustavy, která je od nás oddělena vibračním předělem. Ano Astrální planina je zde (ve smyslu prostoru), ale nemůžeme jí vnímat, protože naše těla ve smyslu smyslů (mozek), to neumožňují.

Přesto ale jsou lidé, kteří mají schopnost, tuto Astrální planinu vnímat. Někteří víc, jiní míň. Nejvíce jí pochopitelně jsou schopni vnímat zasvěcenci. To ale není náš případ, protože zasvěcenci prostě vědí a rozumí celému systému a proto o něm nehovoří tak, jako ti z lidí, kterým se sice kanál do Astrality otevře, ale oni nejsou schopni porozumět a hlavně pochopit to, co mají možnost zažívat a především pro svou nízkou úroveň vědomí, která je většinou hluboce pod 500, nejčastěji ale pod 200 na stupnici, kterou vypracoval genius lidstva doktor David. R. Hawkins, který navázal na největší psychoanalytiky světa.

Takže co se konkrétně u těchto lidí děje?

Zde na Zemi nemáme problém s formou, která je vně a tvoří obal vnitřního stavu. Je jedno, zda je to balík, nebo člověk. Vždy vidíme a vnímáme vnější provedení. Co je obsahem balíku, nebo co je uvnitř člověka, tak to nevnímáme. Nejenže to nevnímáme, ale ani nemůžeme podle toho jednat (protože to pochopitelně nejsme schopni identifikovat). Něco jiného se děje ale na Astralitě. Tam není již forma pevně daná a tuto formu my dodáváme díky tomu, co vnímáme jako obsah, který na Astralitě jsme schopni prožít a to na rozdíl od Země.

Takže tento člověk na nízkém stavu vědomí, který vnímá astrální děje, je vlastně člověkem s poruchou v mozku. Vnímá něco, co normální lidé nevnímají a přiřazuje tomu formu, aniž chápe co vůbec vidí nebo co to jeho mysl právě provádí. Pokud by tento člověk žil ve středověku, pak by viděl démony, nebo andělské bytosti. Je ale v současnosti a tak formu, kterou dodává tomu co má možnost vnímat, je pochopitelně formou současnou a proto UFO. Je nutno si uvědomit, že to co takovýto člověk vnímá, tak ostatní vnímat nemohou.

Takže tento člověk vlastně přichází, aniž si to uvědomuje, do kontaktu s bytostmi "druhé strany" nebo také "onoho světa", které ovšem nejsou příliš inteligentní (jde o nízké astrální bytosti) a proto i tak zvané "zprávy" od nich nikdy nemohou být nejen hodnověrné, ale ani na úrovni, protože se prostě jedná o nízké duševní úrovně, kde tyto vědomosti prostě nejsou.

—————

Zpět