UPOZORNĚNÍ

16.07.2014 10:28

Upozorňuji na následné.

Občas se na internetu či facebooku objeví zpráva psaná panem Zdeňkem PONERTEM. Tento člověk byl jistou dobu mluvčím SKUTEČNÉ DEMOKRACIE, ale vzhledem k tomu, že nebyl schopen vůbec porozumět principům a podnětům tohoto myšlenkového hnutí, byl z tohoto postu odvolán (jaro 2014) a následně byl i odvolán z řad lidí, hájících tento myšlenkový směr.
Tento člověk ale toto neunesl a občas stále vystupuje s tím, že tento směr hájí. Jsou to ale jenom jeho slova a s obhajobou principů SKUTEČNÉ DEMOKRACIE to nemá co činit. Jde totiž o to, že jeho vystupování neodpovídá vůbec těmto principům, jde po povrchu událostí a tento člověk tomu, co propaguje, vůbec nerozumí a nedokázal by ani podle těchto principů žít. To nemluvě vůbec o tom, že je v mnoha případech prostě v omylu.
Dá se doslova říci, že se proměnil pouze v někoho, kdo má demokracie plná ústa, ale jinak je zcela mimo. Celý systém SKUTEČNÉ DEMOKRACIE je obsažen v mých knihách, které jsou na tomto webu, a celý tento systém je pouze myšlenkovým směrem. Hájit ho může pochopitelně kdokoliv, ale musí mu především rozumět a mít ho tím vlastně ve svém srdci.
To zmiňovaný pan PONERT nemá.
Snaží se jen na sebe upoutat pozornost a to je vše. Skutečná, tedy opravdová demokracie je cosi, co vychází z hloubky duše, z podstaty nás lidí, a z touhy po tom, abychom jeden druhému pomáhali a s ním spolupracovali. Předpokládá tedy především mravní a morální změnu nás samotných a to je jejím úhelným kamenem. Tvrdit ostatním, jak mají jednat a žít a přitom být prázdný, je o ničem.
SKUTEČNÁ DEMOKRACIE je o změně v nás. Je nutno udělat tři kroky v morálním posunu na jeden krok ve svém posunu životním. Tvrdit ostatní jak žít, a nebýt schopen to žít, je proti smyslu myšlenek SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.

—————

Zpět