Velký třesk

10.10.2017 11:43

Současný vesmír vznikl tak zvaným Velkým třeskem.

Jak je to tedy doopravdy?

Velký třesk předpokládá vznik Vesmíru ze super hustého bodu, který v sobě obsahoval budoucí vesmír. Toto tvrzení odporuje fyzikálním zákonům.

  1. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval prostor, v němž by mohl vzniknout.
  2. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval čas v němž by mohl vzniknout.
  3. Čas a prostor (časoprostor) jsou vlastnostmi hmoty a mohou existovat pouze tehdy, když existuje hmota, nikoliv obráceně.
  4. Náš Vesmír tedy musel vzniknout v nám nadřazené vyšší rovině bytí, která zahrnovala jiný časoprostor, v jehož rámci vznikl.
  5. Nemůže se tedy jednat o nějaký čtvrtý nebo pátý rozměr současného vesmíru, protože to je stále jen rozměr uvnitř tohoto vesmíru a proto nemůže být něčím, co je základem jeho tvorby. O čase ani nemluvě.
  6. Současná teze vzniku Vesmíru je tak jen spekulaci, která hrubě porušuje zákonost Přírody.

Z uvedeného plyne, že Vesmír, tedy náš hmotný vesmír vznikl z prostředí, které mu je nadřazeno. Dle Duchovní vědy tedy z Astrální planiny tak, že v místě vzniku budoucího Vesmíru poklesly vibrace tamní látky, která se skokově usadila na nižší vibrační rovině, jež představovala stabilní prostředí a tou byla Hmotnost.

—————

Zpět