Zlo a lež

10.10.2017 11:58

Na zemi existuje spousta zla, lži a podvodů, a život člověka je tak jedním velkým utrpením.

Jak je to doopravdy?

Univerzum (viditelné i neviditelné světy) je systémem, který je vystavěn na Pravdě. Pokud by tomu tak nebylo, tak by nemohl existovat. Přesto lidé (zvláště někteří) mají pocit, že zla a utrpení je na zemi příliš. Zlo, lež i utrpení není dáno Univerzem nebo Bohem, ale je dáno nepřítomností Pravdy, kterou člověk není schopen rozpoznat jako to nejdůležitější. Lidé, jejichž vědomí se pohybuje na úrovních od 20 do 200 bodů dle logaritmické stupnice doktora Davida R. Hawkinse, jsou lidmi pod vlivem svého Ega. Tito lidé pravdu od lži nerozlišují z principu, byť by to i tvrdili. Jsou pod vlivem ega, tedy pod vlivem principu, který jsme přebrali ze zvířecí říše tím, že jsme přijali fyzická těla, v nichž se můžeme vyvíjet. V současné době se počet lidí, kteří jsou pod tímto neblahým principem, liší a v každé zemi je jiný, ale obecně se pohybuje od 50% do 75%. Jde o lidi, kteří mají pocit, že je jim všemi a vším ubližováno a že se proti tomu musí bránit. Ve skutečnosti jen promítají na vnějšek to, co je uvnitř jich samotných.

Skupina lidí, jejichž hodnota vědomí se pohybuje od 200 do 500 bodů stupnice D. R. Hawkinse, jsou naopak těmi, kdo ostatním chtějí pomáhat. Tato pomoc není vždy vhodná a není vždy na místě, ale tito lidé jsou přesto těmi, kdo v této pomoci mnohdy spatřují své poslání. Rozhodně ale svět nevnímají jako jedno velké zlo, ale jako příležitost pro to, aby lidé spolu žili v dobru a přátelství.

Přesto teprve lidé nad hodnotou vědomí 500 bodů jsou těmi, kdo začínají vidět svět takovým, jakým skutečně je, protože i oni vlastně promítají na tento svět svůj vnitřní stav, který je ale již velmi prodchnut pravdou. Je jich ale hodně málo. Představují pouhá 4% populace. Ve společnosti jsou pak lidmi, kteří jsou skromní a pracují pro ostatní, přičemž jim nezáleží na uznání, ani slávě, natož na majetku.

—————

Zpět