Archiv článků

Cesta a vývoj člověka

29.10.2016 15:26
Cesta a vývoj člověka Setkal jsem se až s neuvěřitelnou naivitou lidí, kteří se domnívají, že jsou povoláni k tomu, aby vysvětlovali současný stav společnosti a člověka v ní. Zkusme se s trochou logiky podívat na to, jak to je, a co lze dedukovat z normálního lidského postoje. Již od starých...

—————

Co nám řekly volby do krajů a senátu?

11.10.2016 16:46
     Hned druhého dne po volbách do krajů a do senátu jsem zahlédl několik komentářů na webu o tom, proč volby dopadly tak jak dopadly, a proč tomu tak je. Příznačné pro ně je fakt, že ani v jednom případě jsem se nesetkal s tím, aby komentář k tomuto tématu šel tak zvaně na tělo,...

—————

Odmítnutí OTEVŘENÉHO DOPIS ke KV

27.09.2016 16:11
Vážení Otevřený dopis na setkání příznivců KV byl vedením odmítnut. Nebylo dovoleno ho přečíst a jeho obsah je naprosto ignorován. Za těchto okolností já osobně (Antonín Mareš) přerušuji veškeré styky s KV a nadále jí vnímám jen jako prodlouženou ruku pokleslého systému, který se snaží podchytit...

—————

OTEVŘENÝ DOPIS ke KV

27.09.2016 16:10
OTEVŘENÝ DOPIS ke KV   Vážený pane Hartle, vážený pane Šestáku, vedení Kroměřížské výzvy i ostatní účastníci a signatáři. V těchto dnech nám byla od pana Jana Hartla doručena pozvánka, kterou nás pozval na setkání signatářů z okolí Říčan 28. 9. 2016. Po vzájemné konzultaci mezi panem Antonínem...

—————

Co je Kroměřížská Výzva (KV)

06.09.2016 11:03
KROMĚŘÍŽSKÁ VÝZVA   My, občané ze všech koutů České republiky, vyzýváme všechny odpovědné lidi naší země ke společné akci při volbě příštího prezidenta. Ještě před několika lety nikoho nenapadlo, že hodnoty svobody a demokracie u nás budou znovu ohroženy. Jsou. Čelíme dnes nebezpečí zvratu...

—————

Petice na podporu Kroměřížské výzvy

15.06.2016 09:16
Vážení přátelé. Zde můžete podepsat petici, která vám umožní se následně aktivně zapojit do hledání vhodného kandidáta do čela naší společnosti, tedy na hledání vhodné osoby pro budoucího prezidenta. www.petice24.com/petice_na_podporu_kromiske_vyzvy Antonín Mareš

—————

Kroměřížská výzva

10.06.2016 18:47
Jako mnozí jiní i já jsem podepsal Kroměřížskou výzvu. Proč jsem tak učinil je jasné z přiloženého videa. youtu.be/XrQ0TTWNrjo

—————

SETKÁNÍ PŘÁTEL

03.06.2016 17:59
Setkání přátel, svolané do Hluboké u Žihle se vyznačovalo zvláštní atmosférou. Začalo v sobotu dne 26. 5. 2016 v cca 10 hodin dopoledne a protáhlo se ten den hluboko do noci. I druhý den (neděle) se začínalo přibližně ve stejný čas a končilo někdy po 16:30 hod. Setkání se účastnili lidé od Brna,...

—————

POZVÁNÍ

18.03.2016 14:00
Dne 28. a 29. května se koná SETKÁNÍ PŘÁTEL Hluboká u Žihle Zváni jsou všichni, ale je nutno se dopředu domluvit s Mirkem Gaydošem, pořadatelem těchto setkání. Jádro těchto lidí budou tvořit lidé ze seminářů Antonína MAREŠE, ale nejenom z nich. Na semináři bude pochopitelně probíráno dílo...

—————

ÚŽASNÉ

15.03.2016 21:20
ZDE JE MOŽNÉ VYVOLAT MŮJ ČLÁNEK - ÚŽASNÉ. KLIKNĚTE NA ODKAZ   OTEVŘÍT 

—————