Archiv článků

Žába prozření

09.07.2018 08:44
Žába prozření Už vícekrát jsem se setkal s tvrzením – Měl jsem žábu. Tito lidé se cítí čímsi výjimeční a mají pocit čehosi, co je staví do role těch, kdo nám ostatním mohou být pouze vzorem či příkladem. Jde ale o omyl. Ano jed z žáby, konkrétně jeho složka 5 – MeO - DMT vás skutečně dostane do...

—————

Co mi dal seminář ve Sklárně u Žihle

30.10.2017 15:23
Co mi dal seminář ve Sklárně u Žihle. O víkendu 27.- až 29.10. jsem se zúčastnil semináře, setkání příznivců Davida R. Hawkinse. Protože tam byla asi třetina účastníků, kteří dosud nebyli na tomto typu semináře, byly panem Antonínem Marešem zopakovány nejzákladnější informace o systému ověřování...

—————

Magie (bílá a černá)

10.10.2017 12:02
Existují na světě mágové, kteří lidem pomáhají (bílá magie) a mágové, kteří lidem škodí (černá magie) Co to znamená? Hledající, kteří se snaží přiblížit se Bohu, se stávají na své pouti vlastně lidmi bílé magie. Jde o jedince, u nichž je Vědomí již na značné výši. Jde o stavy vědomí minimálně...

—————

Nespravedlnost vylučuje existenci Boha

10.10.2017 12:00
Pokud by Bůh existoval, tak by se na takovou nespravedlnost, která je nyní a byla i v minulosti mezi lidmi, nemohl dívat. Proto není možné, aby existovat. Jak je to doopravdy? Příklad, jenž hovoří za mnohé: Horník před sto lety neměl velký výdělek, ale i ten dokázal propít v krčmě. Když už...

—————

Zlo a lež

10.10.2017 11:58
Na zemi existuje spousta zla, lži a podvodů, a život člověka je tak jedním velkým utrpením. Jak je to doopravdy? Univerzum (viditelné i neviditelné světy) je systémem, který je vystavěn na Pravdě. Pokud by tomu tak nebylo, tak by nemohl existovat. Přesto lidé (zvláště někteří) mají pocit, že...

—————

Vědomí

10.10.2017 11:54
Vědomí člověka vzniká jako činnost fyzického mozku a je jeho produktem. Smrtí mozku zaniká i vědomí daného člověka. Jak je to doopravdy? Abychom mohli porozumět tomu o čem je zde řeč, tak si musíme napřed vyjasnit co to je člověk. Respektive z čeho se to, čemu člověk říkáme, skládá. Člověk je...

—————

Bůh

10.10.2017 11:52
Bůh je stvořen člověkem k tomu, aby si mocní jeho prostřednictvím udrželi moc. Bůh je "strejda na obláčku". Bůh je cosi mezi nebem a zemí. Bůh je to, co lze nazvat slovem Příroda. Bůh není a nikdy ani nebyl. Bohem je vlastně Hmota, z níž vše pochází a do níž se vše vrací. Jak je to tedy...

—————

Život vznikl náhodnou.

10.10.2017 11:46
Život vznikl náhodnou kombinací vhodných molekul a vhodného prostředí, v němž se nacházely, nebo byl zavlečen z Kosmu jako již "hotový" a zde na Zemi se pak rozvinul. Jak je to tedy doopravdy? Náhodná kombinace, která by vedla ke vzniku života, je z matematického hlediska nesmysl. To je prostě...

—————

Velký třesk

10.10.2017 11:43
Současný vesmír vznikl tak zvaným Velkým třeskem. Jak je to tedy doopravdy? Velký třesk předpokládá vznik Vesmíru ze super hustého bodu, který v sobě obsahoval budoucí vesmír. Toto tvrzení odporuje fyzikálním zákonům. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval prostor, v němž by mohl...

—————

Původně setával řetězec DNA z 12 sloupců.

10.10.2017 11:39
Dle údajně "zaručených zpráv" sestával řetězec z až 12 sloupců k sobě paralelně připojených. Tím bylo dřívější lidstvo mnohem moudřejší a chytřejší nežli lidstvo dnešní, které je jen stínem těchto dřívějších lidí. Jak je to doopravdy? Jde o naprostou neznalost základních matematických systémů....

—————