Archiv článků

Život vznikl náhodnou.

10.10.2017 11:46
Život vznikl náhodnou kombinací vhodných molekul a vhodného prostředí, v němž se nacházely, nebo byl zavlečen z Kosmu jako již "hotový" a zde na Zemi se pak rozvinul. Jak je to tedy doopravdy? Náhodná kombinace, která by vedla ke vzniku života, je z matematického hlediska nesmysl. To je prostě...

—————

Velký třesk

10.10.2017 11:43
Současný vesmír vznikl tak zvaným Velkým třeskem. Jak je to tedy doopravdy? Velký třesk předpokládá vznik Vesmíru ze super hustého bodu, který v sobě obsahoval budoucí vesmír. Toto tvrzení odporuje fyzikálním zákonům. Vesmír nemohl vzniknout, protože neexistoval prostor, v němž by mohl...

—————

Původně sestával řetězec DNA z 12 sloupců.

10.10.2017 11:39
Dle údajně "zaručených zpráv" sestával řetězec z až 12 sloupců k sobě paralelně připojených. Tím bylo dřívější lidstvo mnohem moudřejší a chytřejší nežli lidstvo dnešní, které je jen stínem těchto dřívějších lidí. Jak je to doopravdy? Jde o naprostou neznalost základních matematických systémů....

—————

DNA

10.10.2017 11:37
Změnou v řetězci DNA dochází k vývoji a tedy k evoluci. Tyto změny stojí za vývojem člověka do současného stavu a to od první buňky, která vznikla na Zemi, až do dnešních dnů. Jak je to doopravdy? V řetězci DNA jsou uložena data. Proto vývoj neboli evoluce změnou v DNA není možný. K vývoji, tedy...

—————

Pozitivní energie místa

10.10.2017 11:27
Existují na zemi místa s pozitivním vyzařováním energie. Co to znamená? Ano, skutečně existují místa s pozitivní energií. Citlivější lidé je poznají a rozpoznávají je i zvířata. Na zvlášť silně působících místech v dřívějších dobách byly svatyně a v pozdějších dobách se tam stavěly kostely....

—————

Kruhy v obilí

10.10.2017 11:21
Kruhy obilí jsou zprávami od mimozemšťanů. Před 100 lety se zjistilo následné. Je-li přímo u země 00C (jde cca o 2 cm) a výše pak již plusová teplota, stéblo obilí u země se změkčí tak, že je možné s ním "manipulovat", aniž se zlomí. Síla pro tuto "manipulaci" je zanedbatelná. Již před 100 lety...

—————

UFO

10.10.2017 11:14
UFO jsou skutečná. Jsou prostředkem mimozemšťanů určených k tomu, aby nás kontaktovali ať už za účelem přímého kontaktu, nebo za účelem pozorování. Jak je to doopravdy? Ve spodních částech Astrality neboli Jemného světa vznikají díky nízkým vibracím mnoha lidí tak zvané FANTOMY. Jedná se o...

—————

Vědomí

09.10.2017 21:03
Vědomí člověka vzniká jako činnost fyzického mozku a je jeho produktem. Smrtí mozku zaniká i vědomí daného člověka. Jak je to doopravdy? Abychom mohli porozumět tomu o čem je zde řeč, tak si musíme napřed vyjasnit co to je člověk. Respektive z čeho se to, čemu člověk říkáme, skládá. Člověk je...

—————

Bůh

09.10.2017 16:46
Bůh je stvořen člověkem k tomu, aby si mocní jeho prostřednictvím udrželi moc. Bůh je "strejda na obláčku". Bůh je cosi mezi nebem a zemí. Bůh je to, co lze nazvat slovem Příroda. Bůh není a nikdy ani nebyl. Bohem je vlastně Hmota, z níž vše pochází a do níž se vše vrací.   Jak je to...

—————

Život vznikl náhodnou.

08.10.2017 11:15
Život vznikl náhodnou kombinací vhodných molekul a vhodného prostředí v němž se nacházely, nebo byl zavlečen z Kosmu jako již "hotový" a zde na Zemi se pak rozvinul. Jak je to tedy doopravdy? Náhodná kombinace, která by vedla ke vzniku života, je z matematického hlediska nesmysl. To je prostě...

—————