Mayský kalendář

Mayský kalendář  -  evoluce našeho vědomí

Četl jsem několik knih a úvah na téma Mayského kalendáře. Pokusil jsem se s ním také pracovat a využít ho i prakticky. Chci se s vámi podělit o své postřehy, poznatky a dojmy.
Osobně patřím mezi ty, kteří nejsou ochotni kývnout na souhlas ledajakým laciným tvrzením. Proto jsem vždy rád, když se objeví někdo, kdo je schopen daný problém proniknout do hloubky. V této souvislosti si velmi vážím knihy MAYSKÝ KALENDÁŘ od Carl Johan Callemana.  Na jejím základě, i na základě svých úvah, jsem dospěl k následným pohledům.
 

1. Mayský kalendář je kalendářem především nás samotných, tedy našeho vědomí.

2. Mayský kalendář je sice i měřítkem času, tak jak my chápeme kalendáře, je to ale jeho vedlejší funkce.

3. Mayský kalendář tím, že je kalendářem našeho vědomí, je i klíčem k pochopení tohoto vědomí.

4. Mayský kalendář v sobě ukrývá systém evoluce, historie a vývoje lidstva.

5. Mayský kalendář lze vztáhnout na jednotlivou osobu a pomocí něho porozumět vědomí dané osoby.

Daných bodů by mohlo být mnohem více, ale už jen výpis těchto několika svědčí o zcela jiném pohledu na tuto problematiku. Takže zkusme několik postřehů. Nejzákladnější je v tom, že jsme na "cestě", že jsme ve vývoji. Lze si to také představit tak, že máme místo kruhu, spirálu. Evropské, napůl materialistické, chápání vychází z onoho kruhu. Tam se nic nemůže opakovat a de-facto vše je náhoda. Stáváme se tak obětí svého nízkého vhledu a nejsme schopni se na věc podívat z odstupu.
Pokud ale přijdeme s tezí spirály, jsme někde jinde.
Spirála prochází nad body (událostmi), které jsou v nižším závitu, a přesto je jiná.
Tedy, událost je danou událostí na nižším závitu inspirována, ovlivněna, ale je jasné, že se musí modifikovat dle zákonitostí toho daného závitu, jehož je součástí.
Tak vlastně dochází k vývoji a evoluci.
Takže je pak pochopitelné, že je možné sestavit dokonalý Kosmický plán, který se dle svých jednotlivých spirál realizuje v čase.
Matematika sama o sobě je úžasnou mystérií. Je to na jedné straně exaktní věda a na druhé neznám jinou tak esoterní vědu, jakou je matematika. Problém je pouze v tom, že v mém pojetí je matematika matematikou až tehdy, když se začne zabývat tím, čemu se říká "vysoká matematika". Nemám tedy na mysli "kupecké počty", kterými snad matematiku ani označit nelze.
Přestože v Mayském kalendáři zdánlivě žádná "vysoká matematika" není, není to zcela pravda. Jedná se o vztahy, které jsou doma v oné "vysoké matematice" i v této knize od Callemana a tak vykazují mnohé závislosti a hloubky vhledu, podobně jako čistá matematika.
Abych ukázal, jak lze pracovat s tímto kalendářem, tak jsem si dovolil malý graf z našich dějin. Tento kalendář se dá totiž použít zcela obecně a nejenom na naše dějiny. Vytvořil jsem si dokonce svůj vlastní, osobní kalendář, kde je tolik "překvapujících" vztahů, že to bere dech. O něm ale až dále v textu a to po následných grafech.

MAYSKÝ KALENDÁŘ
Aplikace dějinných závislostí našich dějin. Klíč je odvozen z Mayského kalendáře a je směřován k roku 2012.

 

 

Obrazek

 

Pro pochopení těchto událostí je nezbytná znalost Pálešova díla, které ukazuje na jednotlivé síly Kosmu,  jenž nás vedou dějinami. Vojenské události (Mars) tehdejší doby se překlápí do politických (Zachariel) v současnosti. Viz: https://www.cesta-poznani.estranky.cz/clanky/duchovni-veda/dejinny-klic

Ano, naše dějiny se přesně odvíjejí dle Mayského kalendáře. Je to snad překvapivé? Ani trochu. Pokud je tento kalendář všeobecný, musí být aplikovatelný na jakékoliv dějiny, místo a čas.  Jak vlastně pracuje?

On vychází ze zmíněného cyklu rozvoje vědomí. Dobře je to vidět na následném grafu.

  

Obrazek


 Mnohem lépe vše pochopíme z následného zobrazení.

 

JEDNOTLIVÁ PODSVĚTÍ V RÁMCI VÝVOJE LIDSKÉHO VĚDOMÍ
 

 

Obrazek

 

 

Tady je vidět, jak jdou jednotlivé fáze za sebou.
Toto vše je ale opravdu jen pozvánkou pro vážnější studium a za naprostý základ bych volil knihu: 

Carl Johan Calleman     MAYSKÝ KALENDÁŘ

Jen stručně k obsahu této knihy:

Kniha popisuje početní strukturu, podle níž Mayové sestavovali onen kalendář. Základem je jejich 20 číselná soustava (proti naší desítkové). Vycházejí ale z počtu 13 číslic (nikoliv tedy z 12 – tucet). Tento počet (13) se zrcadlí v jejich soustavě (20) a vytváří kombinace. Všechny kombinace představují číslo 260, což je jejich prvním významným číselným stavem. Dalším je pak číslo 360. Tímto číslem označují "rok", který je vztažen k duchu každého jednoho z nás. Tedy nikoliv k tělu (tady jde o číslo 365,24), ale k jeho podstatě, to znamená k základu, kterým je vždy duch. Že se takto neuvědomujeme, nechme prozatím stranou. Duševní vývoj (nikoliv duchovní), probíhá ve "vlnách", které se neustále zkvalitňují a také vibračně stoupají, tím se také časově zkracují. Mayové našli klíč v těchto skocích (vlnách) a je jím ona dvacítková soustava. Tedy jinak řečeno. Každý následný cyklus bude 20-ti násobně urychlen.
První cyklus trval na Zemi (a trvá) 16 miliard let. V jeho závěru, v době, kdy dosáhl začátku svého dvacátého dílu, se na Zemi začal odvíjet nový cyklus o jeden řád vyšší. Tento základní cyklus je rozdělen do 13 dílů, 7 "dní" a 6 "nocí". Tedy nový vyšší stupeň se začne tvořit v jeho posledním sedmém dni a to asi ve 2/3 třetinách tohoto "dne". První cyklus měl za úkol na Zemi stvořit život. Tedy buňku. V okamžiku, kdy se toto daří, se začne další vyšší kolo. Vědomí se rozšíří o další stupeň a začne tvořit "zvířata". Vše je 20x urychleno. Vibrace tvoření jsou 20x rychlejší a zároveň mohutnější, kvalitnější a razantnější. Vše se opakuje ve smyslu spirál. Lze tak dedukovat nejen vývoj, ale přímo události, které ho budou provázet.
V současnosti žijeme v již 8 stavu tohoto rozšířeného vědomí. Jeden cyklus, který v prvním vstupu trval okolo miliardy let, je v současnosti stlačen do necelého jednoho roku. Tento "fofr" je vskutku úžasný. Vidíme to všude kolem sebe. Čeká nás ale ještě jeden a ten bude tak rychlý, že onen 1 cyklus bude vztažen pouze na 20 dní a celý stav proběhne za 260 dní.
Stav, který jsme opustili, byl zaměřen na rozvoj materialismu (trval cca 400 let). Stav, v němž žijeme, je zaměřen na uchopení myšlenkových stavů. Poslední stav (260 dní) je stavem pročištění a definitivního napojení na stav, který lze nazvat "skutečným člověkem".
Jak jednotlivé události probíhají a jak je možné je "předvídat" a tím i uchopovat, je možné pochopit z uvedené knihy. Zde bych chtěl ve stručnosti ještě zmínit diagram mayského kalendáře, který je možné si vytvořit pro svou osobu. To co zde nastíním je velmi zjednodušené a to proto, aby to bylo nejen snadno pochopitelné, ale především snadno vytvořitelné.
EXCEL (program Microsoftu), je běžnou výbavou každého počítače. Vytvořit v něm tabulky je běžným úkonem. Takže je možné postupovat takto (velmi zjednodušeně).

Sloupec A: Datum narození. Pozor dnem se rozumí až doba po "východu" Slunce.
Sloupec B: Počet dní od narození. Vytvoří se číselnou řadou.
Sloupec C: Počet roků od narození. Vloží se konstanta 365,24 / sloupcem B
Sloupec D: Počet dudovních roků od narození. Vloží se konstanta 360 / sloupcem B

Teď to začne být zajímavé.
Do sloupce E vložíme světle označená pole tak, aby začaly od doby narození a trvaly 360 / 4 dní. Poté změníme barvu na tmavší a budeme pokračovat další čtvrtinou, tedy od 360/4 do 360/2. Následně uděláme zase světlejší a poté opět tmavší až do konce.
Do sloupce F pak vložíme datum. Od data narození až po rok 2012.
No a to je vše.
Kde je tedy ten zázrak?
Podívejte se na začátky oněch světlejších polí a porovnejte je datumově s událostmi svého života. Pokud jste jen trochu vnímaví, postřehnete, že v těchto dnech dochází ke zlomovým událostem vašeho života.
Vývoj těchto událostí a prognóza dalšího průběhu je pak již jen na vás.
Pokud máte uvedenou knihu, pak to, o čem jsem mluvil, se v knize nazývá "světy".
Přeji příjemnou zábavu, ale především přeji poučení, jež z toho nutně bude vycházet.

Antonín Mareš