Zápis v astralitě

 

Události a jejich zápis v astrílní planině.

Jak jsou vlastně události, které tak bezprostředně vnímáme, zaznamenány v Astrální planině?

Abychom to pochopili, tak je nutno si napřed objasnit o co vlastně jde. Astrál je jemná, ještě hmotná hmota, která je nad našim hrubým, hmotným vesmírem. Jde o samostatnou část, která má své vlastní zákonitosti, jež plynou z její odlišné struktury. Jde o poměrně rozsáhlou oblast, a dalo by se o ní mluvit velmi dlouho. Nás bude zajímat především z hlediska uložení emočních dat, neboli informačních bloků, které jsou naplněny nejenom daty, tak jak je běžně známe, ale také v nich uloženou emoční složkou. 

Oč jde.

Astrál si rozdělíme na několik rovin. V námi uvažovaném případě se jedná o čtyři roviny a to v tomto pořadí:

 

Obrazek


 

    1.    Výborná
    2.    Dobrá
    3.    Ucházející
    4.    Špatná

Tyto roviny soustřeďují do sebe události z našeho hmotného Vesmíru, a ukládají je ve formě hlavního zápisu, a pak především v zápisu emoční složky. Pokud jde o myšlenkové, tedy informační části, tak ty jsou zde jen v nezbytně nutném provedení. Jinak jsou uloženy v ještě vyšším patře a to v Myšlenkovém neboli Duchovním Vesmíru.

Události zde zapsané jsou těmi, které se jednak na Zemi staly, a jednak těmi, které se na Zemi teprve stanou !!!

To, jak konkrétně bude probíhat sled jednotlivých událostí, je řízeno z vyšších pater Vesmíru, a v prostoru Astrálním je uložen jen způsob jejich vykonání. Nikoliv tedy program, podle kterého se jednotlivé složky spouštějí.

Podíváme-li se na náš příklad, tak vidíme, že rozhodující moment je v místě nazvaném "snažení se". Na základě toho, jak se společnost (jedinec) rozhodne, se nastaví pokračování.

Z uvedeného bodu vedou dokonce tři možnosti. První a třetí končí nedobře. Jedna "povodní" a další "katastrofou". Druhá v pořadí je ale tou, která celý děj vyvede do vyššího stavu, než v jakém byl na počátku.

To, kam se děj pohne, je dáno svobodnou vůlí společnosti a jedince. Děj je pochopitelně rovněž korigován i z vyšších míst, a to v rámci KARMY, a v rámci celkového vývoje a evoluce společnosti a jedince.

Ani stav, kdy situace končí špatně není vlastně žádnou katastrofou. Tato situace se zapíše hluboko do vědomí společnosti či jedince, a v novém cyklu se již rozhodování kam jít, ovlivní právě tímto zápisem. Pokud je slabý, vše se zopakuje v nějaké modifikaci, pokud je dostatečně silný, pak se rozhodování bude ubírat jiným směrem.

Ať je rozhodnutí jakékoliv, stejně nakonec společnost, případně člověka, dovede do žádoucích konců.

Na schématu jsme měli ještě jednu oblast, a to "výbuch", kterou jsme v celkovém dění pominuli.

Bylo to záměrně, a hned si vysvětlíme proč. 

Ve spodní části Astrální planiny je připraveno množství různých situací, které mohou nastat.

Svobodná vůle totiž představuje velmi komplikovaný nástroj učení, který vytváří množství různých kombinací. Tyto kombinace jsou již připraveny pro možnost realizace. Neznamená to ale, že se skutečně stanou.

To, která z nich bude realizována, záleží na již zmíněném rozhodnutí. Toto rozhodnutí plyne ze svobodné vůle, ze situace ve vývoji, a z dalších faktorů, které zde pro jednoduchost neuvádím.

Proto je ve spodní části, která je vlastně nejvíc frekventovanou částí dnešní doby, tolik připravených scénářů.

Jedna "katastrofa" vedle druhé.

Jistě se vám již dostala do rukou, vážení čtenáři, kniha či knihy, které předvídají přímo apokalyptický konec světa. Proč?

Autor čerpá z pramenů, které jsou schopny "vidět" pouze spodní část Astrální planiny. Pokud jde o minulost, pak jde o stav dostačující. U budoucnosti pak jde o naprostý zmatek a nepochopení jednotlivých stavů v ději.

Vše si objasníme na vhledu jasnovidce.

Jako příklad použijeme známého člověka ze začátku 20. století – EDGARA CAYCE. 

U nás vyšla od jeho příznivců, kteří čerpají z jeho zápisků, celá plejáda knih. Pokud se v nich probíráte, tak vás musí překvapit naprosto rozdílný přístup k událostem.

Události, jež se staly, a zde mám na mysli především události zdravotní, jsou bez problému řešeny. Dokonce i několik hodin starý lék, je jistému pacientu doporučen, a to i přesto, že jde vskutku o rozdíl několika hodin, kdy spatřil světlo světa ve Francii, to znamená dokonce na jiném kontinentu a povědomost o něm tím nemohla existovat.

Události historie jsou popisovány v souladu s fakty, nebo v souladu s jinými vizionáři, pokud jde o situace, které naše historie dosud nedokázala zaznamenat písemnou formou.

Problém ale nastává v okamžiku jeho vhledu do budoucnosti.

Vidí toho vskutku hodně. Téměř nic se z toho ale neděje. Od jeho předpovědí uplynulo bezmála ¾ století a události, které na toto období předpověděl, se nerealizovaly.  Proč?

Jeho vhled byl pouze do spodních pater Astrální planiny. Tam je mnoho událostí, a ty nejsilnější jsou nejvíc "vidět". Jsou-li ale napojeny na stávající dění? To pochopitelně neviděl ani vidět nemohl. Musel by zahlédnout mnohem vyšší patra tohoto Astrálního světa. Teprve tam by uviděl události, ze kterých vychází děj, jenž popisuje. Ale ani to by nestačilo.

Musel by totiž vidět přes celou Astrální planinu, a to včetně jejích horních pater. Jde totiž o to, že události se musí napojit i na jejich myšlenkový potenciál, jenž je ve vyšším uspořádání Vesmíru, a to v Myšlenkovém světě. Pokud tedy s tímto světem nejsou události z Astrality propojeny, pak se v daném čase a ději nerealizují.

Tohoto vhledu je schopen málokdo. Rozhodně ho nejsou schopni různí vizionáři či vykladači současné doby, a už vůbec ne novodobí hlasatelé pravd.

Bude toho schopen až člověk budoucnosti, který projde stavem, jenž je v této knize pojednán jako POZNÁNÍ. Teprve tehdy, až pomocí materializmu si lidstvo zakotví své vědomí spodním koncem ve hmotnosti, může přemýšlet o tom, že ho začne rozšiřovat ve směru k Duchovním světům. Teprve tenkrát začne skutečně vidět i do Astrálu, a začne chápat a rozumět stavům uspořádanosti jednotlivých dějinných bloků. Bude mít tak možnost pracovat vědomě na svém zdokonalení ve smyslu emocí.

To vše je ale zatím velmi vzdáleno.

Poslední co zbývá zodpovědět je skutečnost, že děje jež se staly, lze odečítat mnohem lépe a hlavně pravdivěji.

Ony totiž jsou zapsány už od mnohem nižší příčky, a tou je reflexní éter, našeho současného viditelného Vesmíru.

V oblasti Astrality se pak jasně odlišují od toho co bude.

V této knize bylo již zmíněno rozdělení Hmotného Vesmíru. Pro osvěžení ho zopakuji:

1. pevný stav

2. kapalný stav

3. plynný stav

4. plazma (chemický éter)

5. ––– (životní éter)

6. ––– (světelný éter)

7. ––– (reflexní éter)

Reflexní éter si pak můžeme představit jako paměť přírody, nebo jako zrcadlo odrážející obrazy dějů zpět do hmotnosti.