Pravda o UFO a Kruhách v obilí.

Protože se neustále znovu a znovu vynořují otázky kolem UFO a Kruhů v obilí, chci zde podat alespoň základní vysvětlení těchto fenoménů a uvést věci na pravou míru. Je nutné si uvědomit, že jde o obludnou dezinformaci, která má odvrátit pozornost lidí jiným směrem, a tím nastolit jednak pocit strachu, a jednak pocit bezmoci, což obé vede k usnadnění ovládání mas a tedy k tomu, že lidé budou jako stádo ovcí naslouchat těm, kteří je vedou, byť třeba do propasti. 

Vysvětleni k pojmům UFO a Kruhy v obilí.

 

UFO

K tomu, abychom pochopili co to UFO vůbec je, je nutné si ujasnit jak vypadá naše vlastní bezprostřední okolí. Tím pochopitelně nemám na mysli blízký Vesmír ale současnou naši situaci. Tedy jinak řečeno, naše bezprostřední okolí ve smyslu kvality. Pro ty, kteří nejsou zcela v obraze, provedu alespoň základní zopakování známých fakt.
Hmota se dělí na dvě velké skupiny:

     Hrubou Hmotu. 

     Jemnou Hmotu.

Hrubá hmota je dělena následně. Viz výňatek z mé knihy (Hovory s akášou): 

Náš hmotný svět se skládá z několika úrovní. Jsou to

1.       pevný stav

2.       kapalný stav

3.       plynný stav

4.       plazma (chemický éter)

5.       –––       (životní éter)

6.       –––       (světelný éter)

7.       –––       (reflexní éter)

 

Všech těchto sedm úrovní je naší hmotnou úrovní Kosmu. Jde o hrubou hmotu. Teprve nad ní je to, čemu se říká Astrální svět, a ten vlastně představuje jemný svět.

Reflexní éter je vlastně první akáša, jde o systém zrcadlení a uchování informací a to bez jejích emočních části.

Jemná hmota se dělí jinak, a to především díky vibracím, jako určujícímu elementu této roviny.
 

Opět viz obrázek z mé knihy (Hovory s akášou).

Obrazek

K důkladnému pochopení je nutné samozřejmě nutné studium skutečné duchovní vědy, která je u nás reprezentována především duchovní literaturou snad největšího evropského zasvěcence všech dob, pana R. Steinera.

Jde pochopitelně o Duchovní vědu.

Takže k samotnému UFO.
Ve spodních částech Astrality neboli Jemného světa vznikají díky nízkým vibracím mnoha lidí tak zvané FANTOMY. Jedná se o Jemnohmotné útvary, které si můžeme představit jako duševní (nikoliv duchovní) roboty. Tento fenomén je za určitých okolností viditelný některými citlivými lidmi. Jedná se ale o tento fantom, který, podobně jako robot, jedná zdánlivě i rozumě. Není ale držitelem vědomí, je jen nabit lidským tvůrčím potenciálem a to jak jsem již řekl, nízkých lidí. Celý tento fenomén odpadne jako nesmysl, jakmile se dostanete na skutečné vědění, které je reprezentováno onou Duchovní vědou.
Celý problém UFO je vlastně jen nafouknutá bublina. Ke komunikaci s bytostmi s vyšším vědomím pochopitelně dochází, nejsou to ale UFOnisti, ale bytosti stojící nad námi (andělé, archandělé a další).
Bližší vysvětlení už nechávám na skutečně hledajících, kteří usilují a nenechávají se mást nesmysly.

Kruhy v obilí

Před 100 lety se zjistilo následné.
Je-li přímo u země 00C (jde cca o 2 cm) a výše pak již plusová teplota, stéblo obilí u země se změkčí tak, že je možné s ním "manipulovat", aniž se zlomí. Síla pro tuto "manipulaci" je zanedbatelná. Již před 100 lety se vědělo, že Vesmírem prolétává energie, která je ve tvaru, který připomíná strukturu. Protože jde vždy zároveň i o točivou energii, tak tam, kde se vyskytne tento jev (zeslabeni stébla) dojde k polehnutí obilí ve směru toku této energie. Tím vznikají krásné tvary v obilí. Je to jev Přírody, podobně jako "květy" na sklech oken domků našich babiček. Teprve v současnosti se díky informačním souvztažnostem (pátá interakce) více objasnil smysl toho všeho.
Humbuk kolem tohoto jevu je opět známkou pokusu manipulovat s lidmi.

 

Antonín Mareš