Stránky Antonína MAREŠE.

Tyto stránky jsou odrazem mé snahy o pochopení a uchopení duchovních pravd. Velmi významným způsobem do tvarování mého světanázoru a samozřejmě do způsobu mého uvažování zasáhl asi největší duchovní badatel a mystik všech dob Rudolf Steiner. Jeho DUCHOVNÍ  VĚDA je to, z čeho vycházím v každém svém pojednání, úvaze či ve svých knihách. Samozřejmě, že mé názory se postupně vyvíjely, a dosahovaly v pozdějších letech mého tvoření hodnotnější podobu. Lze to vysledovat i v mých knihách.


Poslední aktualizace:  21.12. 2022  Aktualizováno: 

Zahajení živého vysílání Antonína Mareše

Bylo zahájeno dne 7.9.2022 
 
Na následném odkaze je možné přejít na můj 
YOU TUBE kanál, 
kde jsou všchna má vysílání:

 

 

Aktuální živé vysílání č.5.

ODKAZ: https://youtu.be/Dvtb2uS4N80

 

Další živé vysílání zahájím ve středu 4. ledna v 18:00.  

V tomto videu, a i v několika dalších, se zaměříme na vysvětlení starých mystických příběhů, kterým dnešní lidé již nerozumí, přestože jsou velmi důležité. Ukážeme si, jak se dnes prezentují, a také jak jsou ve skutečnosti míněny. Diskuse tentokrát bude možná nejen během vysílání, ale i v komentářích po skončení živého přenosu.  Informace a poznatky, které vám chci ve svém živém vysílání předložit čerpám především z mého osobního Poznání, získané z „Druhé strany“. Těším se na debatu s vámi.

 

 

 
 
Vyšla kniha, která shrnuje můj celoživotní náhled nejen na svět kolem nás, ale i na to co nás přesahuje.
 
Objednat ji lze na následujícím odkazu:
 
 

Tato kniha shrnuje poznatky mnoha světově známých a vynikajících badatelů současnosti i badatelů z nedávné doby. Jsou to zejména Gregg Braden, Duane Elgin, Robert Lanza, Ervin Laszlo, Bruce H. Lipton, Rudolf Steiner, David R. Hawkins a další. Poskytuje komplexní pohled na Univerzum a vedle již zmíněných badatelů přidává i vlastní poznatky autora nejenom ze současné Kvantové fyziky, ale i celkové řešení, které to vše přes mystiku Východu a filozofii starověku uzavírá do celkového náhledu na Univerzum, a tím vytváří jednotný pohled na jeho vznik, trvání a smysl. To samé je pak provedeno hloubkou úvah v této knize, která se tak zrcadlí i ve struktuře člověka. Mimo jiné pojednává i o tom, jak navázat skutečný oboustranný dialog s Univerzem i o tom, jak lze dosáhnout dlouhověkosti. Přitom nejde o automatické písmo či channeling, ale o skutečný kontakt.

Tato kniha je knihou o Poznání.

Je knihou, která vám přístupnou formou otevírá celkový pohled nejen na svět a Univerzum, ale i na člověka. Je vedena jako kniha, která se opírá o fakta, ale také je to kniha rozhovorů.

 

D U Š E-K   a   S e m i n á ř

Duše - K

 

Dne 22. 2. 2015 jsem měl v divadle KAMPA vystoupení spolu s Jaroslavem Duškem (známým hercem). Vystoupení bylo natáčeno lidmi od televize a je v archivu ČT24.

Zde si je můžete vyvolat kliknutím na symbol videa.

    


Aktualita

Vytváříme serii videií které budou sněřovány jednak k objasnění struktur Univerza a tím i Duchovna, tak i k odkazu doktora Davida R. Hawkinse. Ty pak budou vytvářeny tak, aby objasnily jeho učení i jeho odkaz, ale i dopad na současnou společnost.

Videa jsou určena k volnému šíření.

Pokud má kdokoliv potřebu se na něco ohledně videí dotázat čí má nějakou připomínku, pak může napsat na e-mail autora těchto webových stránek (kontakt). V tom případě vložte do předmětu slovo "video".

Pokud je někdo, kdo cítí potřebu s námi spolupracovat na tvorbě videí, pak budeme jen rádi. V tom případě do předmětu vložte slovo "spolupráce".

Kontaktovat nás můžete pochopitelně i pomocí "Napište nám".

 

První předkládané video je obecně o vesmíru.

  https://youtu.be/BGr44B20W0s

Da Další předkládané video je směřováno na to, kým a čím je člověk.

https://youtu.be/Tt_T7_RPZ1M

Další videa jsou zaměřeny na Astrální planinu.

Video -Astralita 1:     https://youtu.be/qGNwEYUWnLE

Video -Astralita 2:     https://youtu.be/QMHqoDH5MJ8

Video -Astralita 3:     https://youtu.be/qZ-0LoiUbjo

 

(stačí na odkaz kliknout)

Na semináři na zámečku v Nečtinách bylo natočeno povícero videií. Pro širší veřejnost jsou uvolněny následná videa:
 
Seminář - úvod:                            https://youtu.be/zm3rmgBgHy0
Seminář - první přednáška:          https://youtu.be/ZzZGNmSS0AM
Seminář - přednáška p. Magula:  https://youtu.be/7BnBg9_iTYk
 
Ostatní videa jsou k dispozici pouze pro studium.
 
Nové mé video, které bylo natočeno u "Pátečníků".
Pojednává o vztazích o spolupráci a
o vývoji, který je doplněn tvorbou.
 
 

A K T U A L I T Y

ÚŽASNÉ

15.03.2016 21:20
ZDE JE MOŽNÉ VYVOLAT MŮJ ČLÁNEK - ÚŽASNÉ. KLIKNĚTE NA ODKAZ   OTEVŘÍT 

—————

Jak je to u nás se vztahem k uprchlíkům?

27.10.2015 19:01
Vážení Jedna věc je propaganda a jiná skutečnost. Zde máte možnost se přesvědčit: https://zpravy.idnes.cz/cesi-by-uprchlikum-pomohli-ukazal-experiment-fay-/domaci.aspx?c=A151023_150231_domaci_zt V této souvislosti chci upozornit na údajné průzkumy...

—————

Jak svět vnímá ČR

27.10.2015 09:12
Češi si neuvědomují, jak strašně si ČR poškodila mezinárodní pověst 23. 10. 2015 / Jan Čulík  3359  23 Google +3  0  8 Za posledních 24 hodin vyšlo jen v angličtině více než 130 ohromených článků, jak Česká republika...

—————

Hlas, který by měl být slyšen

14.10.2015 14:52
  Tady se s váni, milí čtenáři, chci rozdělit o svůj pocit, kterým je můj odpor ke všemu zlému. K tomu, že v Rusku dnes vládne teror a zloba tak obludná, že si jí mnozí ani neumí představit. Přitom je ruský národ národem, který toho sám už...

—————

Člověk člověku člověkem a ne vlkem

05.10.2015 14:30
Vážení. Bez dalších komentářů zde uvádím odkaz na MANIFEST, který ukazuje skutečnou duši českého národa a usvědčuje ze lži pokrytce, a lidi propadlé mamonu a moci, pro které je i sousto podané ubožákovi na útěku finanční ztrátou.  MANIFEST...

—————

Prohlášení k situaci

13.09.2015 18:26
Prohlášení k situaci Vážení přátelé, nastal čas, abychom se veřejně postavili na obranu lidských práv a proti zvůli a zvrácenému jednání našich čelních politických představitelů a všech jejich pomahačů v otázce uprchlíků. Toto prohlášení je obrazem...

—————

Výzva vědců

17.08.2015 13:56
Konečně se někdo ozval a vzepřel se nesmyslné protilidské a štvavé politice naších postkomunistických vládců a jejich přisluhovačů. Zde k nahlédnutí i k podpisu. PETICE

—————

ÚVAHA O DNEŠNÍ DOBĚ

15.03.2015 19:59
  ÚVAHA

—————

UPOZORNĚNÍ

16.07.2014 10:28
Upozorňuji na následné. Občas se na internetu či facebooku objeví zpráva psaná panem Zdeňkem PONERTEM. Tento člověk byl jistou dobu mluvčím SKUTEČNÉ DEMOKRACIE, ale vzhledem k tomu, že nebyl schopen vůbec porozumět principům a podnětům tohoto...

—————

Lži a strach šířený naším českým zpravodajstvím

15.06.2014 10:15
Na internetu se objevila následná zpráva, kterou vám níže předkládám. Že jde o totální pitomost, dezinformaci, šíření obav a strachu, potažmo o vyvolání traumatu v lidech nikdo neřeší. Oč jde? Jak je patrno ze zprávy, tak došlo k tomu že z letadla...

—————


ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK SKUTEČNÉ DEMOKRACIE

klikni na "ZÁKLADNÍCH 17 MYŠLENEK SKUTEČNÉ DEMOKRACIE". Dojde tím k otevření v samostatném okně.

Níže pak jsou jednotlivé myšlenky blíže rozvedeny a vysvětleny.

Po kliknutí na danou myšlenku se ta rozvine do podrobnějšího vysvětlení. 


17 MYŠLENEK - jednotlivě s vysvětlením

1. Právo na důstojný život.

01.12.2013 11:49
Právo na přiměřené...

—————

2. Změna způsobu voleb.

01.12.2013 11:54
Napřed si něco řekneme o...

—————

3. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem.

01.12.2013 12:09
Zákonodárná moc musí být...

—————

4. Odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu.

01.12.2013 12:13
Odvolatelnost musí být...

—————

5. Zrušení reklamy ve všech jejích formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu.

01.12.2013 12:15
Reklama se stala magií. Jde...

—————

6. Stoupající odpovědnost úřadu, musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvole­ných zá­stupců.

01.12.2013 12:18
Čím vyšší úřad, tím vyšší...

—————

7. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci.

01.12.2013 12:20
Zástupce lidu je zástupcem...

—————

8. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu.

01.12.2013 12:22
Vše co lze prohlásit za...

—————

9. Převedení (znárodnění) všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát.

01.12.2013 12:34
Pokud jde o ekonomiku, pak...

—————

10. Veškerá masmedia musí informovat pravdivě a za pravdivost (objektivitu) zpráv musí nést trestní odpo­vědnost.

01.12.2013 12:36
To co se děje v současnosti...

—————

11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce.

01.12.2013 12:37
Do vytvoření skutečně...

—————

12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.

01.12.2013 12:42
Občanská iniciativa je to,...

—————

13. Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální (žoldácké) armády. Propagovat vylo­ženě mírovou politiku.

01.12.2013 12:44
V naší společnosti stále...

—————

14. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné.

01.12.2013 12:50
Právo na bezplatnou...

—————

15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit.

01.12.2013 12:51
Systém zemědělství se musí...

—————

16. Změna školství.

01.12.2013 12:53
Pro systém školství je...

—————

17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:

01.12.2013 12:55
12 x BEZ současné praxe Jedná...

—————


VOLEBNÍ ZÁKON A R EFERENDUM

klikni na   VOLEBNÍ ZÁKON

klikni na REFERENDUM

  • Jde o paragrafové znění volebního zákona a o podrobnější zhodnocení systému referenda s tím, že jsou zde zdůrazdněny úskalí referend.

 


Články a postřehy k současné situaci

Historie ČR za posledních 100 let

22.09.2017 14:07
Zpracování historie naší země za posledních 100 let a to dle Davida R. Hawkinse nám poskytuje velmi zajímavé výsledky. V níže uvedené úvaze můžete sami posoudit jak významné jsou. Historie ČR

—————

Tomášovo evangelium s výkladem

17.04.2017 10:38
Vážení čtenáři Přináším vám svůj vklad a sice mnou okomentované Tomášovo evandelium. Jde totiž o to, že mnozí z lidí už ne zcela chápou význam jednotlivých sdělení tehdejší doby. Pokusil jsem se tedy okomentovat Tomášovo evangelium tak, aby hledající člověk dnešní doby se v něm dobře orientoval....

—————

Co jsme vlastně za lidi?

05.04.2014 12:29
Slyším dokola kolem sebe nářky, jak ten či onen politik či odpovědný člověk něco provedl, něco ukradl, podplatil, vytuneloval atd. Všichni víte, o čem mluvím. Jak je to možné, že se na taková odpovědná místa mohou vůbec tak špatní lidé dostat?  Odpověď je jednoduchá: v našem čele stojí právě...

—————

STANOVISKO K SITUACI NA UKRAJINĚ

05.04.2014 12:28
Stanovisko k situaci na Ukrajině   Na Ukrajině dochází k něčemu, co u nás lidé dost dobře nechápou a nerozumí tomu, co se tam děje. Je to způsobeno hned několika faktory najednou. Především je to zbytek komunistické propagandy, kterou se nikdo ani nesnažil napravit a uvést fakta na pravou...

—————

Vládní garnitura

05.04.2014 12:24
  Otevřit článek  ZDE

—————

Jak jsme vytvořili samosprávu.

05.04.2014 12:22
Když jsme začínali seznamovat lidi s myšlenkami skutečné tedy opravdové demokracie, setkávali jsme se mnohdy s nepochopením. To proto, že jsme se ve svých začátcích orientovali na aktivní složku lidí, kteří se pohybují na internetu a tím i na facebooku. Chvilku nám trvalo. Nežli jsme pochopili, že...

—————

Proč demonstrace nemohou změnit politický systém.

05.04.2014 12:20
Po roce 1989 se u nás změnil politický systém a my jsme s nadšením a nadějemi vstoupili do nové doby. Dnes, po 24 letech, s rozčarováním a znechucením sledujeme, co se to u nás děje. Co se vlastně stalo? Předchozí systémy vykonávaly svou moc přímočaře a viditelně. Mocenské skupiny, které ovládly...

—————

Proč demonstrace nejsou účinné?

05.04.2014 12:19
Proč demonstrace nejsou účinné? V tomto našem současném světě se stále setkáváme s nějakým projevem nesouhlasu pomocí demonstrací. Tyto demonstrace ale vyznívají do prázdna. Nejsou účinné. Proč vlastně jsou, a pro koho a proti komu se vlastně pořádají? Na to a na mnohé další věci se v následujících...

—————

Vymáhání dluhů je v Česku dobrý byznys

05.04.2014 12:17
Vymáhání dluhů je v Česku dobrý byznys Článek převzat z Hlasu Ruska   Dluhy drtí obyvatele České republiky. Jejich vymahači ale zažívají zlaté časy. Na tuto situaci upozorňuje dokonce Světová banka. Žít na sekeru se Čechům líbí. Nehledě na dlouhodobou ekonomickou krizi, panující v České...

—————

Otroci moci

05.04.2014 12:10
Vážení, Nyní si něco povíme o tom, kdo jsou lidé, kteří nám vládnou a proč tomu tak je. Kdo jsou lidé, kteří stanou v čele jakýchkoliv takzvaně zvolený orgánů? Jsou to lidé skutečně pracovití a lidé, kteří mají zájem na tom, aby všichni ostatní lidé se měli dobře a oni jim pouze sloužili? Nebo...

—————


Krátké úvahy

Stařec

22.05.2012 13:21
Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.   Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.  Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli srdce.  Místo něho měli kámen, a on je tížil, hrbil a ohýbal. Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli lásku. V sobě ale živili nenávist, zlobu a...

—————

Menej ako nič

22.05.2012 13:32
„Povedz mi, koľko váži snehová vločka?“ Pýtala sa sýkorka holubice. „Menej ako nič,“ odpovedala holubica. Sýkorka teda rozpovedala holubici tento príbeh: „Odpočívala som na halúzke borovice, keď začalo snežiť. Nebola to snehová víchrica, to nie, len také tiché sneženie ako sen. A keď...

—————

Poriadok

22.05.2012 13:35
Raz jedna žena priviedla synčeka k Mahatma Gándhímu a požiadala ho: „Mahatma, povedz mu, aby už nejedol sladkosti.“ „Buď taká dobrá a príď o tri dni,“ odpovedal Gándhí. Po troch dňoch sa žena vrátila s dieťaťom a Gándhí povedal dieťaťu: „Prestaň jesť sladkosti.“ Žena sa spýtala: „Prečo si...

—————

Rozhodnutie triedy

22.05.2012 13:38
„Ak mi to nedovolíš, nebudem môcť ísť do školy! Bola by to hanba… Je to veľmi dôležité, mama!“ Elena sa pustila do plaču. To bola jej najúčinnejšia zbraň. „No tak dobre, urob ako chceš…“ zamrmlala matka a hodila lyžičku do drezu. „Budeš vyzerať ako strašidlo. Tvoja vec.“ V ďalších dvadsiatich...

—————

Detektívka v tovarni

22.05.2012 13:39
V továrni mali problém. Denne sa rozkrádal tovar. Vedúci zverili úlohu prehliadnuť každého zamestnanca pri odchode z práce jednej špecializovanej spoločnosti. Väčšina robotníkov otvárala spontánne tašky a dala si prezrieť nádoby, v ktorých si nosievali jedlo. Súkromní policajti sa usilovali...

—————

SILA MYŠLIENKY

22.05.2012 13:41
Akýsi pútnik kráčal poľným chodníkom, keď v tráve na jeho okraji zbadal čosi zvláštne, vyzeralo to ako kameň. „Je to had,“ pomyslel si. Had sa vztýčil a smrteľne ho poštípal. A potom šiel tým istým chodníkom iný pútnik. Aj on zbadal kameň zvláštneho tvaru. „Je to vtáčik,“ povedal si. A...

—————

Podvod

22.05.2012 13:44
Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na výdavky. Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil podradný materiál,...

—————

Diéta na krásu

22.05.2012 13:45
V jednej východnej krajine žili raz dve veľmi pekné sestry. Jedna sa vydala za sultána, druhá za kupca. Časom sultánova manželka stále chudla, slabla a zosmutnievala. Sestra, ktorá žila s kupcom blízko kráľovského paláca, zo dňa na deď opeknievala. Sultán pozval kupca do svojho paláca a spýtal...

—————

Okno

22.05.2012 13:47
Boli raz dvaja muži a obidvaja boli vážne chorí. Bývali spolu v jednej malej izbe vo veľkej nemocnici. V izbičke bolo len jedno okno, ktorým ste mohli vidieť okolitý svet. Jeden z mužov smel v rámci svojej liečby hodinu denne sedieť na posteli. Jeho posteľ stála pri okne. Ale ten druhý musel po...

—————


ÚVAHA

PROČ JE SOUČASTNOST ZLOMOVÁ

22.05.2012 13:55
PROČ JE SOUČASTNOST ZLOMOVÁ   Mnozí z nás si ani po přečtení této knihy plně neuvědomují dosah toho, co je zde naznačeno ve směru k naší společnosti, a to proto, že mají pocit právě opačný. Tedy, že všemu dění kolem sebe dobře rozumí. Podívejme se tedy ještě jednou, jak a proč je...

—————


Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ANO
71%
1 896

NE
29%
759

Celkový počet hlasů: 2655


 

NASA vyvíjí nejen rakety a kosmické objekty ve smyslu raketoplánů, družic a podobně,

ale i následné letadla pro jednoho pasažéra.

 

Zavolat video

volat

 


Kontakt

ROZPRAVY


P O Č Í T A D L O

Počet návštěvníků stránek